מורשת ה-C.I.D במאבקו בעלייה הבלתי לגלית

עמוד:23

לגלית   היהודית .   האנגלים   הבינו   שבתגובה   להחלטתם להעביר   את   הדיון   בשאלת   ארץ-ישראל   לאו"ם ,   ינסו   היהודים , בסיוע   כספי   של   יהדות   ארצות-הברית ,   לארגן   אוניות מעפילים   רבות   ככל   האפשר ,   שיגיעו   לחופי   ארץ-ישראל בהקדם   האפשרי .   הדוח   שהוצג   לפניהם   היה   נרחב ,   וכלל בין   השאר : . 1   מספר   העולים   הפוטנציאליים   מכל   ארץ   שיש   לה   מוצא לים . . 2   אוניות   שיכולות   להעביר   עולים   מנמלי   אירופה לארץ-ישראל   באופן   מיידי .   המידע   כלל   את   שם   האונייה , מיקומה   הנוכחי ,   מספר   האנשים   שניתן   להוביל   בה   והיכן היא   רשומה . . 3   רשימה   של   אוניות   שנתונות   בשיפוצים   ובשיפורים   לשם הובלת   אנשים . . 4   רשימת   אוניות   שמתנהל   משא ומתן   לקנייתן .   בסך-הכול   העריך המודיעין   את   היקף   יכולת ההובלה   של   האוניות   משלוש הקטגוריות   ב 37 , 450-   איש . . 5   בקטגוריה   זו   נכללו   ספינות שנחשבו   שייכות   לארגון   העלייה הבלתי   לגלית ,   וגם   כאן   הייתה הפרדה   לשלוש   הקטגוריות . בצירוף   הספינות   שלעיל ,   דובר ב37-   ספינות   שיכולות   להוביל 42 , 450   איש . לסיכום ,   ה J . I . C .-   בלונדון   חזה שעומדות   לרשות   ארגון   העלייה 19   ספינות   לשימוש   מיידי ,   כנגד 35 , 000   יהודים   שמוכנים ומאורגנים   ליציאה   לים .   נראה , נאמר   בדוח   הוועדה ,   שהכול   יכול להיעשות   בסיבוב   אחד , וכ 35 , 000-   יהודים   לפחות   יגיעו לחופי   ארץ-ישראל   לפני   סוף שנת   . 1947   בד   בבד   נמשך המעקב   אחר   הפעילים מארץ-ישראל .   על-פי   דיווח   מסוף אפריל   , 1947   נמצאו   17   מהם בארץ-ישראל   ו49-   באירופה . לסיכום   שני   הדוחות   ייאמר   שעל אף   המידע   הרב   והמדויק   במרבית פרטיו ,   נמשכו   מאמצי   העלייה   ואוניות   הפליגו   בדרכן לארץ-ישראל .   מידע   מודיעיני   היה   זמין   בכמות   ובאיכות , אך   הפתרון   היה   פוליטי   ולפיו   נקבעו   ההנחיות   לצבא   ולצי שעקבו   ופעלו   במסגרת   המאבק   האמיתי   באוניות   על מעפיליהן . נושא   המאבק   בעלייה   הבלתי   לגלית   עלה   לכותרות   בחודש יולי   1947   עם   התקרבותה   של   האונייה   'הנשיא   וורפילד , ' שהגיעה   מארצות-הברית   ואשר   הובילה   מצרפת   לארץ-ישראל 4 , 500   עולים .   האונייה ,   ובשמה   העברי   "יציאת   אירופה תש"ז )  " אקסודוס , (   הייתה   נתונה   במעקב   מודיעיני   בריטי מרגע   יציאתה   מארצות-הברית ,   וכל   תנועה   שלה   דווחה ללונדון   ולירושלים .   נושא   זה   העסיק   את   כולם .   ל C . I . D .- נעשה   הנושא   למעשי   רק   אחרי   שנעצרו   חברי   צוותה   ונבדקה חוקיות   הפעלתה . ב21-   ביולי   הפיץ   פורד ,   מפקד   ה , C . I . D .-   כמה   מסמכים שנגעו   לאנשי   צוות   הספינה ,   כולל   יומן   מסע .   בנספח   אחד ניתן   לזהות   את   רשימת   אנשי   הצוות   שנמצאה   על   סיפון האונייה   ואשר   כללה   37   שמות .   בתחתית   העמוד   האחרון של   היומן 17   ,   ביולי ,   נכתב ... "   : הקרב   נגמר ,   אנו   הולכים לקפריסין . " ... גם   אנשי   המודיעין   בלונדון   עסקו   במאבק   בעלייה   הבלתי לגלית .   גם   בנושא   זה   הובע   הרצון   ליתר   שיתוף   פעולה   בין גופי   המודיעין   באירופה   למשטרת   ארץ-ישראל .   הועלתה הצעה   להשתמש   במתקני   החקירה   בארץ-ישראל   כדי   לחקור מעפילים ,   כדי   לברר   את   עניין   ארגון   העלייה   באירופה . הוחלט   שלא   להעביר   לאמריקנים   את   דוחות   הפעולה   של המודיעין   הבריטי   בנושא   המאבק   בעלייה   ב , '   על   מנת   למנוע מאוהדי   היהודים   שם   לבחון   אותם   ולהעביר   את   המידע לידיים   לא   רצויות . נושא   העלייה   הבלתי   לגלית שימש   נשק   בידי   הבריטים   לאחר כ"ט   בנובמבר   , 1947   בעת   שגברה מאוד   התעמולה   הפרו-יהודית בארצות-הברית .   ממשלת בריטניה   שאפה   להראות לאמריקנים   את   הפעילות היהודית   הבלתי   חוקית .   הדגש הושם   גם   במעורבות   סובייטית אפשרית ,   באמצעות   החדרת אלמנטים   מחתרתיים   לשורות המעפילים .   אנשי   ה J . I . C .-   הגיעו לידי   מסקנה   שפעילות   העלייה הבלתי   לגלית ,   כשרוב   המעפילים באו   ממדינות   הלוויין הסובייטיות ,   הייתה   מתואמת עם   מעצבי   המדיניות   הסובייטית . דיווחים   חשובים   שנגעו לארץ-ישראל   היו   קשורים לתעבורה   הימית   של   אוניות המעפילים   והנשק   שבאו מאירופה   ומארצות-הברית .   כאן הפעילה   בריטניה   רשת   נרחבת של   מודיעים ,   סוכני   אוניות ,   נציגי הצי   המלכותי   בארצות   השונות , אנשי   עסקים   וסוחרים ,   נספחים צבאיים   וכדומה .   הללו   דיווחו על   תנועת   האוניות ,   מצבן ,   מי   קנה   אותן   והיכן ,   מי   היה הקברניט ,   מה   היה   נפח   הספינה ,   מה   מיקומה   הנוכחי   וכמובןמה   היה   יעדה   הסופי .   דוח   זה   הוצא   בלונדון   והופץ   לכ100- גורמים ,   כולל   ה ( Defence Security Officer ) D . S . O .-   בירושלים ו ( Security Intelligence Middle East )  S . I . M . E .-   בקהיר . אם   כן ,   הבריטים   ידעו   הרבה   מאוד   על   הפעילות   שהתרחשה ברחבי   אירופה   ובמימי   הים   התיכון   והאוקיינוס   האטלנטי בתחום   העלייה   הבלתי   לגלית .   המידע   הועבר   לכל   הגורמים המטפלים   בנושא ,   אך   כידוע   ההחלטות   מתקבלות   בדרג הפוליטי   ובו   השיקולים   אינם   תמיד   תמימים   וטהורים , למרות   הנזקים   המבצעיים   שעלולים   להיגרם   למאמצי הסיכול   של   אנשי   המודיעין   והמבצעים   הבריטיים   במזרח התיכון   ובארץ-ישראל . מעפילי 'אקסודוס' מורדים מהאונייה בטרם יגורשו מהארץ

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר