מורשת ה-C.I.D במאבקו בעלייה הבלתי לגלית

עמוד:22

והחד-משמעיות   על   ממדי   השואה ;  הכרזת   הנשיא   האמריקני הארי   טרומן   על   הצורך   להעלות   לארץ-ישראל   מיד   100 , 000 עקורים   יהודיים   השוהים   במחנות   ברחבי   אירופה ;  ההכרה של   הממסד   הציוני   שהנה   עומד   לחול   שינוי   במדיניות   'הספר הלבן'   של   ממשלת   בריטניה ,   הכרה   שהתבססה   בין   השאר על   הקשר   ההדוק   עם   אנשי   מפלגת   הלייבור   הבריטית   שתמכו בשינוי   זה   ואשר   הכריזו   שכך   יעשו   אם   יעלו   לשלטון ;  חילופי השלטון   בלונדון   ביולי   -   1945   כל   אלה   העלו   את   רף   הציפיות של   היישוב   ושל   הממסד   הציוני   לשינוי / ביטול   מדיניות ' הספר   הלבן'   ולהכרזה   על   פתיחת   שערי   ארץ-ישראל   לעלייה המונית .   לא   כאן   המקום   לפרט   את   הסיבות   והגורמים לאי-שינוי   מדיניות   זו .   רק   אציין   שהאמרה   של   אריאל   שרון " הדברים   שרואים   מכאן   אינם   הדברים   שרואים   משם"   היא נכונה   למדיי   במקרה   שלפנינו . היישוב   הגיב   בהקמת   חזית   משותפת   למאבק   בשלטון   הבריטי , בדמות   "תנועת   המרי   העברי"   ופעולותיה .   פריצת   גדרות מחנה   המעצר   בעתלית   באוקטובר   1945   חייבה   את   ה C . I . D .- להיערכות   מיוחדת   ואכן ,   מודיעים   אחדים   הצליחו   להביא מידע   על   הפעולה ,   אך   לאחר   מעשה   בלבד . ב22-   בנובמבר   1945   הצליחה   האונייה   'ברל   כצנלסון'   להטיל עוגן   בסמוך   לקיבוץ   שפיים 211   .   מעפילים   הצליחו   להגיע לחוף .   המשטרה   עצרה   כמה   אנשי   צוות   ומעפילים .   כמו   כן הוטל   עוצר   על   קיבוץ   גבעת   חיים   ונערך   בו   חיפוש   אחר מעפילים .   חיפוש   דומה   נערך   באזור   שפיים   ורשפון ,   וה C . I . D- הוציא   דוח   מיוחד   בנדון   ובו   פירוט   מדויק   על   בגדים   אזרחיים לחים   שנמצאו   ובהם   סיגריות   יווניות   וכסף   זר ,   כלומר   אפשר שמדובר   ברכוש   העולים   הבלתי   לגליים   שהגיעו   באונייה . לפיכך   ננקטה   השיטה   להחליף   בגדים   ולהרחיק   את   המעפילים לאזור   אחר ,   לבושים   בגדים   ארץ-ישראליים   אופייניים   ועם תעודות   מתאימות .   בין   אנשי   ה C . I . D .-   ובין   המעפילים ופעילי   המוסד   לעלייה   ב'   התנהל   פעמים   רבות   משחק   "חתול ועכבר . "   מי   שהצליח   להתחמק   מהר   יותר ,   ניצח .   בתגובה למעצר   אנשי   'ברל   כצנלסון'   החליטה   הנהגת   היישוב   להרוס את   תחנות   משמר   החופים   בגבעת   אולגה   ובסידנא   עלי , שהתריעו   על   התקרבות   הספינה . ניסיונות   העלייה   נמשכו   כל   העת   ומנגד   נמשכו   המאמצים לעצור   את   האוניות   המתקרבות .   המאבק   הבריטי   היה   מקיף ביותר ,   והופעלו   בו   אניות   הצי   המלכותי   שהתפנו   ממאבקן בצי   האויב   הנאצי ,   ומטוסי   חיל   האוויר   המלכותי   שסיירו ברחבי   הים   התיכון   ועקבו   אחר   תנועת   האוניות   לעבר   חופי ארץ-ישראל .   עוד   הופעלו   סירות   משמר   החופים   שסיירו לאורך   חופי   ארץ-ישראל   מצפון   עד   דרום ,   ועמן   אנשי   תחנות החוף   שצפו   במשקפות   לעבר   מרחבי   הים .   מערכות   המכ"ם שהוקמו   על   הר   הכרמל   ואזור   ירושלים   היו   תוספת   בעלת משמעות   למאמצי   ההסגר   שהטילו   שלטונות   המנדט   על חופי   ארץ-ישראל . מבצע   ההעפלה   שארגנו   אנשי   המוסד   לעלייה   ב'   בראשות שאול   אביגור   ואנשי   'ההגנה'   והפלמ"ח   הלך   והעצים ,   ועמו גדלו   מספר   האוניות   ומספר   העולים   בכל   אונייה .   מעשרות עולים   בכל   אונייה   גדל   מספר   העולים   ליותר   מ 1 , 700- באונייה   'מקס   נורדאו'   שהגיעה   במאי   . 1946   הבריטים   עשו מאמצים   אדירים   לעצור   את   השיטפון ,   והמודיעין   הבריטי ואנשי   משרד   החוץ   לחצו   על   ממשלות   אירופה ,   בעיקר צרפת ,   איטליה   ומדינות   הבלקן ,   למנוע   את   הפלגת   האוניות מנמלי   המוצא .   מעפילים   שהגיעו   לחופי   הארץ   נעצרו   כחוק והובלו   למחנה   המעצר   בעתלית .   אנשי   ה C . I . D .-   ניהלו " פנקסנות"   עם   שמות   העצירים   שישבו   במחנה .   במסמכים אנו   מוצאים   אישורים   לשחרור   מעפילים   בסדר   זמנים   מסוים , לפי   השגת   אישורי   עלייה   חוקיים .   מפקדי   ה C . I . D .-   הבכירים חתמו   על   אישורי   השחרור   והכול   התנהל   באופן   רשמי   וחוקי , " לפי   הספר , "   למרות   מצוקת   העצירים   ולמרות   הלחץ   על השלטונות   לשחרר   את   המעפילים   מיד . בראשית   אוגוסט   1946   התקבצו   סביב   העיר   חיפה   אלפי מעפילים   על   סיפון   אוניות   ובמחנה   המעצר   בעתלית .   עם החלטת   ממשלת   הוד   מלכותו   לגרש   לקפריסין ,   ממועד   זה ואילך ,   את   המעפילים   שמגיעים   לחופי   ארץ-ישראל ,   התהדק המעקב   המודיעיני   אחר   פעילי   המוסד   לעלייה   ב . '   בקיץ 1946   הוחלט   להוציא   צווים   שימנעו   את   יציאתם   של   פעילים מרכזיים   מהארץ   כדי   להילחם   באמת   בהעפלה .   ברשימה שהועברה   נכללו   מנחם   בדר ,   צבי   קוליץ ,   זאב   שינד ,   אהוד אבריאל ,   משה   אורבך ,   חיים   ברלס ,   יצחק   בן-אהרון ,   אליהו דובקין ,   רות   קלוגר ,   שאול   מאירוב ,   נחום   וילנסקי   ואחרים . מלבד   רשימה   זו   הפיץ   ה C . I . D .-   מכתב   של   ה D . S . O .-   מ24- באוגוסט ,   ובו   שמות   95   פעילי   עלייה   ב'   שכבר   באירופה . לשמות   צורפו   תפקידי   האנשים   ומקום   שליחותם   האחרון הידוע . הפירוט   וההשקעה   שניכרים   במסמכים   אלה   הם   עדות למאמצי   האיסוף   של   ה C . I . D .-   למנוע   את   המשך   העלייה הבלתי   לגלית .   הנתונים   החלו   בשמות ,   תפקידים   ומיקום באירופה   ופורטו   עד   לרמת   העיר ,   הרחוב   ומספר   הבית .   רוב השמות   היו   ידועים   לבריטים   לא   מכבר ,   אך   למרות   הכול נעשו   מאמצים   לעצרם   או   לפחות   למנוע   את   המשך   פעילותם . הבעיה   העיקרית   הייתה   להוכיח   מעשה   בלתי   חוקי   בפעילות שמחוץ   לגבולות   ארץ-ישראל .   במקרים   אלה   פנו   הבריטים לממשלות   המדינות   שעל   אדמתן   התנהלה   הפעילות   -   צרפת , איטליה ,   יוון ,   יוגוסלביה   ואחרות . באפריל   1947   העריך   ה C . I . D .-   שיש   200   פעילים   מרכזיים באירופה ,   ו 210 , 000-   יהודים   השוהים   במחנות   העקורים בגרמניה   ובאוסטריה  ( באזורי   השליטה   של   המערב , (   כולל ילדים .   הבריטים   הגבירו   מאוד   את   מאמצי   המעקב   באירופה , הן   אחרי   פעילי   העלייה   והן   אחרי   פעילות   הימין .   ה C . I . D .- זיהה   נכונה   את   צרפת   כמרכז   הכלל-אירופי   ליהודים   שנמלטו מגרמניה   וידע   במפורט   את   זהות   השליחים   על-פי   מפתח מפלגתי / תנועתי   ועל-פי   חלוקה   לאזורי   פעולה / ערים . נושא   עלייה   ב'   העסיק   גם   את   ראשי   המטות   בלונדון  ( הפורום העליון   והבכיר   של   זרועות   הצבא   הבריטי   -   מפקדי   זרוע היבשה ,   הים   והאוויר . (   הוצג   לפניהם   דוח   מאת   ועדת המודיעין   העליונה   של   בריטניה   ( J . I . C . )   על   העלייה   הבלתי ניכר דפוס פעולה נחוש ועקיב של ה C . I . D .- לפעול נגד העלייה הבלתי לגלית , מאחר שהמשכה ואף הגברתה עם השנים פירושם המיידי צרות מצד היישוב הערבי הבריטים ראו בהגירה יהודית מאירופה הכבושה לארץ-ישראל מעשה בלתי חוקי , משמע אפשר לנקוט צעדים מעשיים למנוע אותו

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר