מורשת ה-C.I.D במאבקו בעלייה הבלתי לגלית

עמוד:19

בעלייה   הבלתי   לגלית   לפני   מלחמת   העולם   השנייה '   . הספר הלבן'   של   מאי   1939   סיפק   לבריטים   חלק   מהפתרונות   - הם   הבינו   היטב   את   משמעות   הגזרות   על   היהודים   לעומת הרווח   הפוליטי   והצבאי   שהפיק   הצד   הערבי .   כלומר   בנסיבות המבצעיות   מצד   בריטניה   -   לשמור   על   זירת   המזרח   התיכון כזירה   שקטה   בעת   המלחמה   באירופה   -   הוקרב   הצד   היהודי , דווקא   כשהיה   זקוק   יותר   מכול   לשערי   ארץ-ישראל   פתוחים . כך   היה   הרוב   הערבי   שבע   ושקט ,   יושב   מן   הצד   ומביט בפליטים   היהודיים   שאינם   רשאים   להיכנס   לארץ-ישראל ; וכך   הבריטים ,   שמבינים   היטב   את   המשוואה   הבלתי   נמנעת : המשך   עלייה   יהודית   =   המשך   האלימות   הערבית   =   המשך החזקת   כוחות   צבא   גדולים   לקיים   את   הסדר   על   חשבון פעילות   מבצעית   באירופה . ב17-   במאי   1939   הוציא   ה C . I . D .-   מסמך   ארוך   ומפורט בסיווג   הביטחוני   הגבוה   ביותר   על   ארגון   העלייה   הבלתי לגלית .   מחברו   הדגיש   שהמסמך   הוכן   ונערך   לאחר למידה   מקיפה   של   מסמכים   שנתפסו   לאחרונה   אצל פעילים   במגזר   היהודי   העוסקים   בארגון   עלייה   ב , ' אחרי   שנתפסו   ונחקרו   כמה   עולים   חדשים   ובסיוע דוחות   סוכנים   שהיו   פזורים   ברחבי   אירופה .   בלשון מחברו ,   ניסה   המסמך   להציג   את   המכניזם   של   העלייה הבלתי   לגלית .   עם   זה   ציין   המחבר ,   עדיין   חסרים   חלקים בתצרף ,   בעיקר   בכל   הנוגע   לפעילות   בארץ-ישראל . לדעתי ,   המסמך   מהווה   הוכחה   ברורה   להעברת   מוקד ההתעניינות   של   ה C . I . D .-   ממועד   זה   ואילך   למגזר היהודי . המסמך   נחלק   ל12-   חלקים .   הוא   פותח   במבוא ,   ובו רשם   המחבר   את   עיקרי   הדברים :   ה C . I . D .-   זקף   את עליית   המדרגה   בפעילות   העלייה   הבלתי   לגלית   לשני גורמים .   האחד   -   היהודים   בארץ-ישראל   אינם   יכולים להתעלם   ממצוקת   אחיהם   באירופה   ואינם   יכולים לנתק   את   הנעשה   באירופה   מארץ-ישראל .   ארץ-ישראל בשביל   הפליטים   היא   גן   עדן .   האחר   -   ההגבלות   הנוכחיות על   היקף   העלייה   החוקית ,   שנעשו   מטעמים   פוליטיים יותר   מטעמים   כלכליים   -   גרמו   לציונים   לפנות   לאפיק הבלתי   לגלי   על   מנת   לממש   את   מטרותיהם .   לדעת מחבר   המסמך ,   לא   היה   לעולים / לפליטים   מה   להפסיד ולכן   השליכו   את   כל   יהבם   על   מארגני   העלייה   ומסרו להם   את   רכושם . הדוח   הבחין   בשלוש   מטרות   ומניעים   שבשמם   פעלו המארגנים :   רצון   אמיתי   לסייע   לפליטים ;  רצון   לרווח כלכלי ;   האפשרות   לעשיית   הון   פוליטי   וכלכלי למפלגותיהם .   המסמך   זיהה   ארבע   קבוצות   הפעילות בארגון   העלייה   הבלתי   לגלית :   הרוויזיוניסטים ; ההסתדרות ;  גופים   יהודיים   רשמיים   אחרים ;  ארגונים פרטיים   ואנשים   עצמאיים . ה C . I . D .-   קבע   שהרוויזיוניסטים   הם   הפעילים   ביותר   בשטח והמרוויחים   מכך   רווח   פוליטי   ופיננסי .   השמאל   עדיין   לא הסב   את   משאביו   מפעילות   חוקית   לפעילות   בלתי   חוקית . ואילו   ארגונים   פרטיים  ( כך   בשפת   המסמך )  כמו   'מכבי' ו'אגודת   ישראל'   היו   פעילים   בתחום   הבלתי   חוקי ,   בשיתוף פעולה   עם   אחד   הגופים   הפוליטיים   הגדולים .   לפי   הדוח , חלק   מהארגונים   הפרטיים   וחלק   מהמארגנים   הפרטיים עשה   כן   מטעמים   אנוכיים ,   לשם   רווח   בלבד . בהמשך   הדוח   ציינו   כותביו   את   פעילות   אנשי   ההסתדרות הציונית   החדשה   באירופה   בשנים   , 1939-1938   והזכירו   את משה   גלילי ,   ד"ר   וילי   פרל ,   פול   הלר   ואחרים .   רמת   הפירוט ( שמות   הפעילים ,   מיקום   המשרדים ,   שמות   האוניות   ומספר העולים   ארצה   בהן )  הוכיחה   יכולת   כיסוי   טובה   של   פעילות הסתדרות   ציונית   חדשה  ( הצ"ח )  באירופה   ובעיקר   בווינה . דיוק-מה   קיים   גם   בסעיף   פעילות   השמאל .   כאן   זוהו   הפעילים המרכזיים :   שינד ,   שכטר ,   רבינוביץ'   ואליהו   גולומב .   מעבר לכך   לא   פורטה   הפעילות   אלא   רק   צוין   עצם   קיומה   וניתנה דוגמה   של   מסע   360   עולים   שיצאו   באפריל   1939   מסושק ) ( Susak ) הכוונה   למסעה   של   האונייה   אטראטו   שהגיעה לחוף   שפיים   ב23-   באפריל   -   1939   א"ח . ( בהמשך   המסמך   הובאו   כמה   מקרי   פעילות   ארגונים   ואנשים פרטיים   שעסקו   בפעילות   בלתי   חוקית   להעלאת עולים / קרובים   תמורת   בצע   כסף .   עוד   צוינו   אנשים   שעסקו באיסוף   כספים   מקרובי   משפחה   של   עולים   בפוטנציה , תמורת   הבטחה   להביאם   לארץ-ישראל . הדוח   עסק   גם   בשיטות   הפעולה   של   ארגון   ההעפלה ,   במהלך הספינות ,   בנושא   הליווי   של   יהודים   ארץ-ישראליים   בספינות ( אנשים   אלו   שימשו   אנשי   הקשר   עם   חוף   הנחיתה . (   במסמך פורטו   אמצעי   הקשר   בין   תחנת   החוף   לספינה  ( כמו   אורות מבזיקים ,   דגלים ,   סימנים   מוסכמים   מראש . (   ה C . I . D .-   הדגיש שהפעלת   תקשורת   אלחוטית   בין   הספינה   לחוף ודאית   היא ,   ואף   צורפו   לדוח   כמה   נספחים   בנדון . על-פי   הדוח   פוזרו   המעפילים   בחופי   הארץ   בידי   קבוצות ספינת מעפילים מתקרבת לחופי הארץ ; הצייר : נחום גלבוע

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר