מורשת ה-C.I.D במאבקו בעלייה הבלתי לגלית

עמוד:18

מורשת ה C . I . D- במאבקו בעלייה הבלתי לגלית ד"ר אלדד חרובי מנהל ארכיון בית הפלמ"ח מידע מודיעיני על העלייה הבלתי לגלית היה זמין בכמות ובאיכות , אך הפתרון היה פוליטי ולפיו נקבעו ההנחיות לצבא ולצי הבריטי שנאבקו באוניות על מעפיליהן . לפיכך המשיכו אוניות להפליג בדרכן לארץ-ישראל המשטרה   הבריטית   בארץ-ישראל   הוקמה   ביולי   , 1920   עם החלת   השלטון   האזרחי   הבריטי   על   הארץ .   במשטרה   הוקמה מחלקת   חקירות   פליליות   ובשמה   האנגלי   ה , C . I . D .-   שנודעה בקרב   תושבי   הארץ   בכינויה   "הבולשת . "   במאמר   זה   יסופר בקצרה   על   מאבק   אנשי   ה C . I . D .-   וגופים   אחרים   בעלייה הבלתי   לגלית   של   יהודים   לארץ-ישראל . הבריטים   קיימו   את   החוק   והסדר   בארץ-ישראל   בעזרת יחידות   המשטרה   והצבא .   בכניסה   לארץ-ישראל   נדרש   העולה להמציא   רישיון   עלייה   ואישור   כניסה  ( ויזה . (   התנאים לקבלתם   נשתנו   מעת   לעת ,   כמו   גם   הקצבת   האישורים לשנה   ולחודש .   מראשית   תקופת   המנדט   הבריטי   נכנסו   לארץ יהודים   רבים   בלא   אישורי   כניסה ,   והם   היו   למעשה   עולים בלתי   לגליים   מבחינת   החוק   האנגלי . דרכי   הכניסה   של   יהודים   לארץ-ישראל   היו   רבות   ומגוונות : ביקור   קרובים   והישארות ;  ביקור   ספורטאים   יהודיים   למיני תחרויות   כמו   ה'מכבייה ; '   הברחת   הגבולות   היבשתיים מארצות   ערב   השכנות ;  והעפלה דרך   הים . בדין   וחשבון   בריטי   מנובמבר 1934   הוערך   שכ 50 , 000-   יהודים שוהים   בארץ-ישראל   בלא   רישיון . הדוח   עסק   בשלוש   השנים 1934-1931   בלבד .   הבריטים   השקיעו   מאמצים   גדולים   למנוע כניסה   בלתי   חוקית   לארץ-ישראל .   בחודש   יולי   1935   הוקם במשטרה ,   במסגרת   ה , C . I . D .-   מדור   ימי ,   ואנשיו   ישבו   בנמל חיפה   ובנמל   יפו .   בכוח   נמנו   כ40-   שוטרים .   אחד   מתפקידיו היה   להתחקות   אחר   הפעילות   היהודית   הקשורה   בעלייה הבלתי   לגלית .   הקמת   המדור   סימלה   את   הגברת   המאמצים של   המשטרה   ושל   ה C . I . D .- להיאבק   בעלייה   הבלתי   לגלית . המשטרה ,   עם   חיל-האוויר   ועם   הצי   הבריטי ,   השקיעו מאמצים   רבים   על   מנת   למנוע   כניסת   יהודים   באופן   בלתי חוקי . עקב   הסלמת   המצב   בגרמניה ,   בפולין   וברומניה   גבר   זרם העולים .   מכסות   העלייה ,   אף   שהוגדלו   בשנים   , 1936-1932 לא   היה   בהן   כדי   להיענות   לכל   הבקשות   שהוגשו ,   וכדי להימלט   מאירופה   נאלצו   יהודים   רבים   להסתייע   בגופי הסוכנות   היהודית ,   בגופים   פרטיים   ובתנועה   הרוויזיוניסטית , שעסקו   בנושא .   מאבק   ה C . I . D .-   בארגון   העלייה   הבלתי חוקית   הלך   והואץ   בשנים   שלקראת   מלחמת   העולם   השנייה , במהלכה   ולאחריה . בדין   וחשבון   של   משטרת   המנדט   לשנת     1935   ניכרים   בין השאר   תפקידי   ה C . I . D .-   בנוגע   לכניסה   בלתי   חוקית   לארץ : . 1   למנוע   הברחת   נשק ,   סמים   ומהגרים   בלתי   חוקיים .   משום כך   מוצבים   אנשי   ה C . I . D .-   בנמלי   היציאה   והכניסה לארץ-ישראל . . 2   לפקח   וליישם   נהלים   הקשורים   בכניסת   אנשים לארץ-ישראל   ובתהליך   התאזרחותם   מצד   אחד ,   ולפקח   על נושא   גירוש   זרים   ואנשים   שאין   להם   אשרות   שהייה   מצד אחר . . 3   לשמור   על   קשרי   עבודה   עם   המחלקות   המתאימות במצרים ,   סוריה ,   עבר-הירדן ,   הודו ,   עיראק ,   קפריסין   ואירופה . ה C . I . D .-   קיבל   עליו   גם   לפקח   על   נוהלי   הכניסה   והיציאה של   נוסעים   בקו   הרכבת   קהיר-חיפה   ועל   מתן   אשרות   כניסה ובדיקת   דרכונים . עלייה   יהודית   לארץ-ישראל   בכל   תקופת   המנדט   הבריטי הייתה   אחד   הנושאים   המרכזיים   שהעסיקו   את   השלטונות הבריטיים ,   את   היישוב   היהודי ,   את   הערבים   ואת   אנשי ה . C . I . D .-   חשוב   לזכור   ולציין   שהרוב   הערבי   בארץ-ישראל הבין   מהר   מאוד   שעליית   יהודים   לארץ-ישראל   הולכת   ומפרה לרעתו   את   המאזן   הדמוגרפי .   לכן   במהלך   כל   השנים   דרשו הערבים   מהבריטים   שני   דברים   עיקריים :   הפסקת   העלייה היהודית   ועצירת   תהליך   ההתיישבות   ברחבי   ארץ-ישראל . הבריטים   הבינו   היטב   את   משמעות   המשך   העלייה   היהודית לארץ-ישראל   כלפי   שלושת   הצדדים   בסכסוך .   בעבורם   סימלה העלייה   פעם   אחר   פעם   את   המשך   האלימות   הערבית   כלפי היישוב   היהודי   ומשנות   ה -   30-   גם   כלפיהם .   לפיכך   למן 1933   ואילך   החל   ה C . I . D .-   לייחד אמצעים ,   אנשים   ומאמצים   כדי לאתר ,   לאכן ,   לחפש   ולתפוס ספינות   מעפילים   שניסו   להגיע לחופי   ארץ-ישראל .   נעשו מאמצים   לתפוס   את   החוליות ש"גנבו"   את   הגבולות   מעבר   הירדן ,   מסוריה   ומלבנון . האמצעים   שנקטו   הבריטים   היו   מגוונים :   מעקב   אחר   מהלך השיט   מנמלי   אירופה   ולבנון   לחופי   ארץ-ישראל   באמצעות ספינות   הצי   הבריטי   ומטוסי   סיור ;  איתור   פעילות   מארגני ההעפלה   עוד   בנמלי   המוצא   ובארצות   המוצא   של   הפליטים ; לצורך   חסימת   חופי   הארץ   הסתייעו   הבריטים   בספינות משמר   שסיירו   לאורך   חופי   הארץ   ועמדו   בקשר   אלחוטי   עם תחנות   החוף ;  בתחנות   החוף   פעלו   צופים   שסרקו   את   הים ואת   חופיו   ביום   ובלילה ,   בהסתייעם   במשקפות   ובזרקורים ; על   החוף   עצמו   ניסו   הבריטים   להפריע   להורדת   המעפילים והעברתם   מהסירות   לחוף   ואף   למנוע   זאת ;  שלב   נוסף   ננקט משלא   צלחו   האמצעים   האחרים ,   וה C . I . D .-   ניסה   לאתר   את המעפילים   בקרב   האוכלוסייה   היהודית   במושבות   ובקיבוצים הסמוכים   לחוף   זה   או   אחר . ניכר   אפוא   דפוס   פעולה   נחוש   ועקיב   של   ה C . I . D .-   לפעול נגד   העלייה   הבלתי   לגלית ,   מאחר   שהמשכה   ואף   הגברתה עם   השנים   פירושם   המיידי   -   צרות   מצד   היישוב   הערבי . משנהפכו   הצרות   הללו   למרד   גלוי   בשלטון  ( מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט , (   הרי   המאבק   בהמשך   העלייה   רק   הלך   וגבר . לצד   זה   ראוי   שנזכור   את   מצבם   העגום   של   יהודי   גרמניה , פולין   ורומניה ,   שהלכו   ונדחקו   ממעמדם   החוקי   והנוח   יחסית לעבר   פי-פחת   של   שלילת   אזרחות ,   החרמת   רכוש ,   מעצר , אלימות   פיזית   ודברים   דומים .   כל   זאת   עם   מדיניות   ה"פיוס" שנקטו   הבריטים   והצרפתים   כלפי   מדיניות   היטלר   באירופה במחצית   השנייה   של   שנות   ה30-   ועם   מדיניותן   המחפירה של   מדינות   המערב   בנוגע   למניעת   כניסתם   של   פליטים יהודיים   שניסו   בכל   מחיר   להימלט   מציפורני   החיה   הנאצית . מכאן   ניכרת   רמת   החשיבות   שהעניק   ה C . I . D .-   למאבק מאבק ה C . I . D .- בארגון העלייה הבלתי חוקית הלך והואץ בשנים שלקראת מלחמת העולם השנייה , במהלכה ולאחריה * הרצאה בערב לזכרו של ד"ר שלמה בן-אלקנה , שנערכה ב22- ביולי , 2004 באולם אתר ההנצחה של המל"מ

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר