שימוש בתשתיות פליליות למטרות פח"ע

עמוד:16

שימוש בתשתיות פליליות למטרות פח"ע קשר בין ארגון טרור לפעילים פליליים או היעדרו עשוי לקבוע אם המחבל המתאבד וחגורת הנפץ שלו אכן יתפוצצו באוטובוס ישראלי רפ"ק איתי קזאז מחלקת מחקר-אמ"ן , משטרת ישראל זה   כמה   עשורים   מוכר   הקשר   בזירה   העולמית   בין   ארגוני טרור   ובין   גורמים   פליליים :   בדרום   אמריקה ,   באירופה , באפריקה ,   באסיה ,   ובאזורנו   -   לבנון   וישראל . הקשר   הזה   מתאפיין   במיוחד   בקיומו   באזורים   גאוגרפיים שנעדר   בהם   גורם   אוכף   מרכזי , ואם   קיים   -   הרי   הוא   חלש   ואינו מממש ,   מחוסר   רצון   או   יכולת , את   המונופול   שלו   על   הפעלת כוח . הקשר   שבין   התחום   הפלילי לפח"ע   הוא   קשר   פונקציונלי באופיו .   כל   ארגון   טרור   נזקק לשירותים ,   למשאבים ,   לכסף , לכלי   רכב   וליכולת   זיוף ,   על   מנת לממש   את   שאיפותיו . לפיכך   הוא   פונה   ל"נותני שירותים   פליליים"   המתמחים בכך . אם   בעבר   היו   הקשר וההסתייעות   בגורמים   פליליים נחלתם   של   ארגוני   טרור חילוניים   בלבד ,   הרי   היום   ארגון פונדמנטליסטי   כמו   החמאס , שעד   כה   התנגד   בנחרצות   להסתייע   בגורמים   פליליים   לקידום הטרור   וראה   בהם   חולי   החברה   האסלאמית ,   אימץ   אף   הוא את   הרעיון ,   בשל   הקשיים   המבצעיים   שערמה   לו   פעילות כוחות   הביטחון . גל   הטרור   הפלסטיני   שפרץ   בישראל   באוקטובר   , 2000   עורר חשש   משינוי   דפוס   הקשר   שבין   ארגוני   הטרור   לתשתיות הפליליות   -   מסיוע   פונקציונלי   לקשר   של   מהות .   שינוי   זה עשוי   להשפיע   על   רמת   המוטיבציה   והמודעות   של   העבריין , בהפכו   את   פעילותו   הפלילית ,   לכאורה ,   לפעילות   טרור   לכל דבר . הקשר ,   המשאבים   והאמצעים   המושגים   בעזרת   התשתיות הפליליות ,   הם   במקרים   רבים   החוליה   הקריטית   שעושה   את ההבדל   בין   הצלחת   הפיגוע   ובין   אי-היכולת   לממשו .   מניסיון השנתיים   האחרונות   בישראל   אנו   למדים   שהקשר   של   ארגון הטרור   עם   הפעילים   הפליליים   או   היעדרו   עשוי   לקבוע   בסופו של   דבר   אם   המחבל   המתאבד   וחגורת   הנפץ   שלו   אכן   יתפוצצו באוטובוס   ישראלי   אם   לאו . הנחת   העבודה   היא   שככל   שיימשך   המאבק   בטרור ,   שנהפך בינתיים   למאבק   חובק   עולם ,   וככל   שיתגבר   ויתמסד ,   כך יידחפו   ארגוני   טרור   למציאת   חלופות   ובכללן   הסתייעות בתשתיות   פליליות   להשגת   מטרותיהם ,   הן   ברמה הלאומית-מדינתית   והן   ברמה   הבין-לאומית .   חקיקה   כנגד ארגוני   טרור   ופעילות   טרור   והתייעלות   המאבק   בו  ( טכנולוגיה , שת"פ   בין-לאומי )  ידחפו   את   ארגוני   הטרור   לנצל   מערכים פליליים   קיימים ,   שיש   להם   היכולת   הבלבדית   לאתר   את הפרצה   ולסייע   בביצוע   הפיגוע   ובהצלחתו . מאז   פרצו   אירועי   'גאות   ושפל'   באוקטובר   2000   ועד   היום , ניכר   שגברה   תופעת   המעורבות   של   גורמים   פליליים   הן בפעילות   פלילית   תומכת-טרור   והן   בפעילות   טרור   ישירה . מכאן   שבמקרים   רבים   מיטשטש   הגבול   שבין   פעילות   הטרור לפעילות   הפלילית .   זה   בוודאי   נכון   לכל   אותם   גורמים המעורבים   בפלילים   בתחומי   הרש"פ ,   שכן   האירועים   האלימים נתפסו   כמאבק   לאומי   לגיטימי לכל   דבר   -   כל   פעילות   נלווית ( טרור   או   פלילים , (   המכוונת כנגד   החברה   הישראלית   ומדינת ישראל ,   היא   חלק   ממאבק   זה . ההגדרה   המוצעת   לנושא   כוללת שני   מרכיבים : . 1   התבססות   של   ארגון   טרור על   כוח   אדם ,   אמצעים   והתמחות של   התארגנות   פלילית   מבוססת או   של   עבריין   יחיד ,   למטרת פח"ע . . 2   התבססות   של   ארגון   טרור על   תחום   פעילות   פלילי   למטרת פח"ע . נמצאו   שישה   תחומי   פעילות פלילית   עיקריים ,   שמתקיים   בהם קשר   בין   ארגוני   טרור   לפלילים : א .   ניצול גבולות בין-לאומיים ומעברים .   ארגוני   טרור   משתמשים   בתשתיות   פליליות   קיימות , הנוהגות   להחדיר   מיני   סחורות  ( בעיקר   סמים )  משטחה הריבוני   של   מדינה   אחת   לשטחה   של   מדינה   אחרת ,   וזאת בחציית   גבולות   יבשתיים / ימיים   או   מעברים   בין-לאומיים . מאמצע   2002   נחשפו   כמה   רשתות   שהשתמשו   בתשתיות פליליות   המבריחות   סמים   מלבנון   לתוך   ישראל .   במקרים אלה   הסתייע   ארגון   החיזבאללה   בתשתיות   פליליות   פעילות , שהתמחו   בהברחות   סמים   משטח   לבנון   אל   ישראל . החיזבאללה ,   השולט   הבלבדי   בדרום   לבנון ,   עודד   את   פעילותן של   תשתיות   פליליות   אלה ,   בהסכמתו   שיפעלו   בדרום   לבנון . באופן   זה   נוצר   משולש   של   בעלי   עניין :   גורמים   פליליים לבנוניים ;  החיזבאללה ,   שזכה   לנכסים   מודיעיניים   לשם   פעילות מבצעית   בתוך   ישראל ;  ותשתיות   פליליות   ישראליות ,   שזכו ברווחים   כלכליים   רבים . נוסף   על   נכסים   מודיעיניים   שביקש   החיזבאללה   תמורת הפעילות   הפלילית ,   השתמש   הארגון   באותם   מבריחים   גם להעברת   אמצעי   לחימה ,   כדי   לסייע   לפעילות   הטרור   שבתוך שטח   ישראל . ב .   שימוש בתשתיות פליליות הפעילות בין ישראל לאזורי הרש"פ בתחום הרכוש .   התארגנויות   הטרור   מנצלות   את היתרונות   הבולטים   של   תשתיות   עבריינים   ישראליים ופלסטיניים   -   הביטוי   הבולט   בתחום   זה   הוא   הובלת   מחבלים מתאבדים   בידי   עבריין   ישראלי . ג .   זיוף מסמכים .   נפוצה   מאוד   ההסתייעות   במומחי   זיוף   של תעודות   ואישורים ,   על   מנת   לאפשר   למחבלים   לחדור   לתוך מדינת   ישראל . ד .   זרים / שב"ח .   הסתייעות   בפלסטינים   השוהים   בתחומי ישראל   שלא   כחוק ,   כדי   לאסוף   פרטים   על   יעדים   לפיגוע ,   ואף סיוע   ישיר   בביצוע   הפיגוע . ה .   אמל"ח .   השגת   אמצעי   לחימה   מכל   סוג ,   ברכישתם מעבריינים   פליליים   בתחומי   ישראל . ו .   הלבנת הון .   מימון   ביצוע   הפיגועים   בכספים   שהועברו בצינורות   פליליים   או   נאספו   ממקורות   פליליים . במקרים רבים מיטשטש הגבול שבין פעילות הטרור לפעילות הפלילית אמל"ח שיועד לארגוני טרור לאחר תפיסתו

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר