22 שנים של תרומה

עמוד:7

יום   החוויה   מוחאים   כף   מהתרגשות   ולעתים   פונים   בבקשה להתגייס   ל"יחידה . "   אולם   אינני   משוכנע   כי   ביום   שייקראו לדגל   בעתות   מלחמה ,   יהיו   נפלאים   ויפגינו   אהבת   מולדת ונכונות   להקרבה .   אך   אל   לנו ,   מדריכים   לרגע ,   שנוכיח   בשער . יבדקו   עצמם   המחנכים   וההורים . איך לדעתך צריך להתנהל הקשר עם המשפחות ? איננו   דומים   לעמותות   אחרות   שחלקן ,   בדומה   לצנחנים , עוסקות   מלבד   בהנצחה   גם   בסיוע   ממשי   וחברתי   למשפחות פגועות .   אצלנו   לכל   גוף   בקהילה   יש   מחלקה   מיוחדת העוסקת   בקשר   השוטף   עם   המשפחות   השכולות   והמשמשת אף   חוליה   מקשרת   למשרד   הביטחון . המל"מ   מטבעו   עוסק   בהנצחה   ובהנחלת מורשת   ומפתח   כלים   ותכנים   להעמקה והרחבה   של   האחריות   שקיבל   עליו . לכן   אימצנו   את   המצב   שבו   טיפוח הקשר   עם   המשפחות   נתון   בידי   גורמי הקהילה   ואולי   טוב   שכך . מצד   אחר ,   עמותת   המשפחות   התפרקה ביוזמתה   עם   הקמת   עמותת   המל"מ , אך   נציגיה   לא   חדלו   להיות   שותפים פעילים   בבניית   התכנים   ובקביעת הדרכים   והמתודות   להנהלה .   נציג המשפחות   אף   דואג   ליזום   פעילויות מגוונות   למשפחות   במתקן . בצד   כל   זאת ,   כל   פעילויות   המל"מ פתוחות   למשפחות .   איני   רואה   צורך בשינויים   רדיקליים ,   אלא   בשיפור מתמיד   של   המערכת   הממוחשבת ובהטמעת   תכנים   בתיקים . כיצד אתה רואה את עתיד המל"מ ? מה לדעתך צריך להיעשות במקום ? לעת   האחרונה   אני   נוהג   להדגיש   בסקירותיי   כי   כשייעלמו מהאזור   כל   מחנות   צה"ל ,   המל"מ   יישאר   על   כנו   לתמיד וייהפך   לאתר   עלייה   לרגל   לקהלי   יעד   רבים   משהיו   לו . המקום   יהיה   אתר   תיירות   לישראלים   ולאחרים .   זאת הדינמיקה ,   לכך   נגיע   ולכך   צריכים   האוחזים   במושכות   לכוון ולהתארגן .   הזמן   אינו   דוחק   אלא   מחייב . את   המל"מ   על   ועדותיו   אני   רואה   ככוורת   רוחשת   הבוחנת את   עצמה   בלא   הרף   ואשר   תהיה   גמישה   דיה   לשינויי פרויקטים   ולעתים   אף   לביטולם .   יש   לראות   בהקמת   מוזאון המודיעין   הישראלי   פרויקט   עתידי   מוביל   במסגרת   תכנים של   מורשת   והנצחה .   בלעדיו ,   המערכת   תצלע   ותחסר . פועלים   כיום   במל"מ   פרויקטים   כגון   "משחקי   מודיעין" שבמתכונתם   הנוכחית   הם   "אנמיים"   אך   ייתכן   שישתלבו בעתיד   במוזאון . אני   ממליץ   לקיים   דיון   בעניין   "המרכז   למודיעין   ולטרור" ולקבוע   גבולות   ברורים   בין   המל"מ ,   שמטרותיו   ברורות , לבין   צורכי   אמ"ן / מחקר ,   שמטרותיו   ברורות   ואינן במחוזותינו .   אל   נא   ניסחף . חובה   עלינו   להמשיך   ולפתח   את   קרן   המתמדת   המממנת את   הוצאות   התפעול   השוטפות   של   המרכז ,   על   מנת   לאפשר לעמותה   תפקוד   עצמאי   בעתיד . האם יש פרויקט מיוחד שאתה רוצה להמשיך וללוות כחבר בעמותה ? אינני   קוטע   את   יחסיי   עם   המל"מ ,   שאני   נמנה   עם   ראשוני חבריו .   אני   כן   משיל   מעצמי   יותר   מ20-   שנות   אחריות שיונחו   בוודאי   על   כתפיים   צעירות   ורעננות   יותר . נפלה   בחלקי   זכות   בלתי   רגילה   להיות   ממייסדי   המל"מ ולשמש   בו   מנכ"ל .   רבותיי ,   מדובר   כאן   במפעל   חיים   שישפיע על   כל   מה   שאעשה ,   ואני   מאחל   למחליפי   שידע   להירתם ולהתמודד   אל   מול   האתגרים   שיעמדו   בפניו .   רק   אל   לו " להתבטל"   בפני   האחר   ועליו   להיות נחוש   בדעתו   ולהוביל . נפלא   להשתמט   מתשובה   לשאלתך . הרי   כבר   הציעו   לי   להמליץ   בפני   הבוחר לשלבני   בוועד   הפועל   שבו   הייתי   חבר זה   20   שנה ,   על   מנת   שלא   ייעלם   ניסיון של   שנים .   עוד   חזון   למועד . לאור ניסיונך הרב , מהם לדעתך תפקידי המנכ"ל ? אמנע   כמובן   מלצטט   את   הגדרת התפקיד   שהייתי   שותף   לכתיבתה .   רק אומר   את   עיקרי   המעשה .   המנכ"ל שנבחר   על   ידי   הוועד   הפועל   נושא באחריות   הכוללת   להפעלת   העמותה . המנכ"ל   יוזם   פרויקטים   חדשים לגוניהם ,   העולים   בקנה   אחד   עם   מטרות המל"מ .   המנכ"ל   מחליט   על   שיבוץ אנשים   למגוון   התפקידים   ומשמש מתאם   ראשי   בין   הוועדות . המנכ"ל   מייצג   את   העמותה   בארץ ובחו"ל   ופועל   לגיוס   משאבים   כספיים . בתחומי   אחריותו   נמנים   הכנת   תכניות עבודה   ותקציבים   והכנת   דוחות תקופתיים ,   טיפול   בנהלים   והעלאת   יוזמות   לשינוי   תקנון על-פי   צורך .   המנכ"ל   מספק   תמיכה   לראשי   הוועדות   ומשמש מדווח   מוסמך   ליו"ר   המל"מ   ולוועד   הפועל .   אני   רואה   את התפקיד   כאחד   החשובים   במל"מ   ואני   סומך   על   חברי   הוועד הפועל   שידעו   לבחור   בדמות   המתאימה .   תמיד   אשמח   לסייע ולעזור   בכל   עת   ולפי   שאתבקש . מה אתה רוצה לעשות "כשתהיה גדול ? " אמשיך   להתמקד   בעיסוקיי   הנוכחיים ,   יזמות   בחו"ל   וחברות במועצות   מנהלים   בארץ .   כאמור ,   אין   כל   דבר   מוחלט   וסגור . אטה   אוזני   ואקשיב . כשייעלמו מהאזור כל מחנות צה"ל , המל"מ יישאר על כנו לתמיד וייהפך לאתר עלייה לרגל לקהלי יעד רבים משהיו לו ידוע לכול כי איננו סמוכים על שולחנה של הממשלה ותקציבה . לא ידענו עד כמה קשה היא מלאכת איסוף התרומות דברים לידידי המל"מ מחו"ל על חללי הקהילה

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר