המרכז למורשת המודיעין - אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה

עמוד:2

דבר העורך להפיח רוח חדשה חברי מל"מ יקרים , שנת   עבודה   נוספת   מסתיימת   לה   בימים   אלה .   לפיכך   שעת   רצון   היא עתה   לעשות   חשבון   נפש ,   ולערוך   "ספירת   מלאי"   של   הנעשה   בשנה שחלפה ,   ושל   הדרוש   להיעשות   בשנים   הבאות   כדי   לחדש   ולהעצים את   עשיית   ההנצחה   ואת   הנחלת   המורשת   של   קהילת   המודיעין . ראשית   עלינו   לברך   על   תהליך   יעיל ,   איכותי   ומבוקר ,   שידעה עמותת   המל"מ   בתקופה   האחרונה .   לראשונה ,   מאז   הוקמה   העמותה , התנהל   בה   תהליך   מרתק   של   תיקון   נהלים   ותקנונים ,   והוכשר   תהליך מוסדר   לקיום   בחירות   פתוחות   לכהונת   יו"ר   העמותה ,   חברי   הוועד הפועל ,   יו"ר   ועדת   הביקורת   וחבריה .   יבואו   על   הברכה   כל   העושים במלאכת   הבחירות ,   חברי   ועדת   הבחירות ,   המתנדבים   מקרב   חברי העמותה   שסייעו   לקיים   ולקדם   את   תהליך   הבחירות ,   הנהלת   האתר וכמובן   נטע   זיו   אב ,   שאלמלא   פועלה   המבורך   היה   קשה   לנווט   את ספינת   הבחירות   אל   חוף   המבטחים . עוד   נוסיף   ברכות   לחברי   המל"מ   שנענו   להציג   מועמדותם לתפקידים   השונים ,   ולכל   אלה   שהשתתפו   בתהליך   ואשר   שיגרו   את טופסי   ההצבעה ,   וכמובן   לנבחרים   למגוון   התפקידים   ובראשם   ליו"ר החדש ,   אפרים   הלוי ,   שבהנהגתו   בשנים   הקרובות   צריך   שנשכיל להתרענן   ולהתחדש .   נאחל   בשם   כולם   שהמוסדות   החדשים   יפעלו לתנופת   עשייה   לתפארת   קהילת   המודיעין   ואנשיה . עמותת   המל"מ   חייבת   להתמקד   בעשיית   ההנצחה   של   חללי הקהילה   ולחזקה ,   לעבות   את   תוכני   ההנצחה   במאגרי   המידע   שבאתר , וליצור   תפנית   באיכויות   הקשר   עם   המשפחות   השכולות .   עוד   מחויבת העמותה   להאדיר   את   התכנים   והתהליכים   של   יצירת   מערכת   כלים ופעילויות   שישמשו   לגיבוש   מורשת   קהילת   המודיעין   הישראלית . כולנו   נמנים   עם   קהילת   המודיעין ,   בעבר   ובהווה ,   ויש   לכולנו   סיבות ראויות   להיות   גאים   בחלקנו   ביצירת   המופת   של   הפעילות   המודיעינית . על   כן   לכולנו   גם   המחויבות   ליטול   חלק   בהנחלת   מורשת   זו .   גיבוש תכני   המורשת   נתון   בידי   כל   חבר   העמותה .   נקווה   שוועדות   הוועד הפועל   החדש   ישכילו   להוביל ,   עם   אנשי   האתר ,   את   הפעילויות   הנכונות שיעצימו   את   התכנים   והיכולות   להנחלת   מורשת   מפוארת   זו . בשנה   זו   עבר   על   כתב   העת   "מבט   מל"מ"   תהליך   התחדשות , אך   עדיין   ארוכה   הדרך .   על   הנהלת   העמותה   והמערכת   לעשות ,   ככל שנדרש ,   כדי   לעלות   המדרגה   ממעמד   של   ביטאון   למעמד   של   כתב   עת אמיתי .   כתב   העת   ישמש   במה   רעיונית   ויביא   לידי   ביטוי   הולם   פרשיות ומאמרי   הנצחה ,   ולא   זו   בלבד ,   אלא   גם   ישמש   חלון   ראווה   של   חשיבה והתמודדות   עם   סוגיות   בעלות   משמעות ,   מתחומי   העשייה   המודיעינית , וייהפך   לכלי   מהותי   בהנחלת   מורשת   המודיעין . משימה   חשובה   נוספת   מוטלת   על   כולנו ,   חברי   עמותת   המל"מ , והיא   לפעול   ולגייס   את   מרב   אנשי   קהילת   המודיעין   ופורשיה ,   להצטרף לשורות   חברי   העמותה .   כשם   שאנו   אוהבים   כל   כך   להתהדר   בנכונותנו להטות   כתף   לעשייה   המודיעינית ,   כך   נפיח   רוח   חדשה   של   נכונות ומעורבות   בעשייה   המקודשת   של   עמותת   המל"מ   ושל   אתר   ההנצחה . בתודה   ובברכה , עורך ראשי המרכז למורשת המודיעין - אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה מאז   ראשית   התגבשות   היישוב   החדש   בישראל , ובכל   מערכות   ישראל   מאז   ערב   הקמת   המדינה ועד   היום ,   עמדו   אנשי   חמ"ן ,   המוסד ,   שב"כ ו'נתיב'   בחזית   העשייה   הביטחונית   וחירפו   גופם ונפשם ;  לוחמים   עלומים   שחלקם   קיפחו   את חייהם   בארצות   עוינות   ואחדים   מהם   טרם הובאו   למנוחת   עולם   בישראל . בשנת   1983   חברו   יחדיו   ותיקי   קהילת   המודיעין , המשפחות   השכולות   וגופי   קהילת   המודיעין , להקים   מרכז   הנצחה   לחללי   קהילת   המודיעין ומרכז   להנחלת   מורשת   המודיעין   -   המל"מ . מאז   נחנך   המרכז   למורשת   המודיעין   משמש האתר   הן   להנצחה ,   והן   כמרכז   תיעוד   חינוכי , שנועד   להנחיל   את   מורשת   המודיעין   לכל   בית ישראל   ובעיקר   לדור   הצעיר   הגדל   במדינת ישראל . מלבד   אתר   הזיכרון   לנופלים   ו'מרכז   נתונים ממוחשב , '   האתר   פועל   להנחיל   תרחישים   של מבצעי   מודיעין ;  להפיק   סרטי   תעודה   ומורשת ; לנהל   מרכז   מידע   למודיעין   ולטרור ;  לקיים מפגשים   ודיונים   בנושאי   המזרח   התיכון והמודיעין ;  ספרייה   ותצוגות   בנושאי   מודיעין . המל"מ   פועל   כעמותה   רשומה   ופעילים   בה ותיקי   קהילת   המודיעין   ובכיריה ,   שפועלים בהתנדבות   בהנהלת   העמותה   ובוועדות   השונות כוועד   הפועל ,   ההנצחה ,   המימון ,   התכנים , הביקורת ,   קרנות   וביטאון   "מבט   מל"מ . "

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר