רגע של ערבית

עמוד:29

רגע של ערבית ניר צורף לשון נופל על הלשון הערבית בעיתונות העברית והערבית נפוצה מאוד תופעה לשונית הנקראת בשפה המקצועית "אלוזיה" או "ארמז" כתבים , פרשנים ואינטלקטואלים נוהגים לעתים קרובות לבנות את כותרת המאמר ממטבעות לשון , מביטויים או מפתגמים המוכרים לציבור , בשינוי מבנם המקורי על ידי החלפת מילה או יותר באחרת . מעקב לאורך השנים בעיתונות הערבית מלמד שקיימים צירופי לשון שכיחים המשמשים את הכותבים לבניית יצירות לשוניות חדשות ומגוונות בחיבוריהם , בשנותם את המבנה המקורי לפי הצרכים והמטרה . שינוי המבנה הלשוני מעניק לביטוי משמעות חדשה , ביקורתית ולעתים משעשעת , ומטרת הפובליציסט למשוך את תשומת לב הקורא , לעורר אצלו חיוך , למתוח ביקורת עוקצנית , להעביר מסר חד וברור . כך לדוגמה בעיתונות העברית : " שב"כ שלום" - על יסוד הביטוי שבת שלום ; " מסים ונפלאות" על יסוד נסים ונפלאות ; " דלק , דלק תרדוף ; " " צבא המחאה לישראל . " והנה הדוגמאות בערבית : * ••• • • • ••• •••• - " אני דוקר , משמע אני סיכה" ( אנא אשכ אד'נ אנא דבוס ) - שיבוש אמירתו הידועה של הפילוסוף-מתמטיקאי הצרפתי הנודע רנה דקארט ( המאה ה ( 17- אני חושב , משמע אני קיים . הצירוף הופיע בקריקטורה בשבועון ירדני ( אל-אהאלי , . ( 13 / 6 / 96 אמירתו זו של דקארט חביבה מאוד על הכתבים הערביים והם מרבים להשתמש בה בכותרות חיבוריהם בשינוי מילים והחלפתן . * ••• •••• ••• ••••• • • ... ••• •••• "•••••• - " " אתה אוכל בשר פרה , משמע אתה מאוים וחשוף לשיגעון" ( אנת תאכל לחם אל-בקר ... אד'נ אנת מהדד באלג'נונ . ( זו כותרת של כתבה על ' הפרה המשוגעת , ' המחלה הגורמת לפניקה בקרב רבים בעולם ( אל-מנאר , פלסטינים , . ( 25 / 3 / 96 * • $% # ••• • ! " ••• - " אתה מוסלמי , משמע אתה טרוריסט" ( אנת מוסלם אד'נ אנת ארהאבי . ( זו כותרת מאמרו של חסין אל-רואשדה ( אל-דסתור , ירדן , , ( 1 / 698 מאמר ביקורת נוקבת על הזלזול באסלאם ובמוסלמים ועל יצירת זיקתם למעשי הטרור בעולם . 123 * 0 /• - )* +, )• - & ' " חיזבאללה על פח לוהט" ( חיזבאללה פוק צפיח סאח'נ ) - על יסוד המחזה הידוע חתולה על גג פח לוהט . מחזה זה חביב במיוחד על הכתבים הערביים , והם מרבים להשתמש בו בכותרות המאמרים . סגנון כותרות זה ניכר בעיתונות הערבית בתחום הפוליטי הן בזירה הערבית והבין-לאומית והן בסכסוך הישראליפלסטיני , המשמש מקור השראה ליצירות לשוניות משעשעות . כותרות מסוג זה הן מגמתיות ובאמצעותן מעביר המחבר מסרים ועמדות פוליטיות , ביקורת צינית ולעגנית בסוגיה או בנושא מסוים שעל סדר היום : * ••• /• 5 - ••• * 4 %$ / - " אני במצור , משמע אני פלסטיני" ( אנא פי טוק אד'נ אנא פלסטיני . ( הצירוף מופיע בקריקטורה שבה נראה ראש אדם וסביב לצווארו טבעת חנק ( אלנהאר , פלסטינים , . ( 16 / 3 / 96 * 8 9 : ; ••••• /••• 7 */ • 6 ••( •)•<• - " ההר הוליד וטו לטובת ישראל" ( תמח'צ' אל-ג'בל פולד ויטו לצאלח אסראיל ) - שיבוש הפתגם הידוע 8 9 : ; ••••• /••• /• " ( ההר הוליד עכבר . ( כותרת מאמרו של יוסף אל-עט'ם ( אל-ראי , ירדן , . ( 10 / 7 / 98 * •••• ? $ / * % >•• 47 = * ; 7 % - " השיירה עוברת ותהליך הנורמליזציה נמשך" ( אל-קאפלה תסיר ואל-תטביע מסתמר ) - שיבוש הפתגם 1 @ B D C >•••• ? $ / * % ( הכלבים נובחים והשיירה עוברת . ( זו כותרת של כתבה על היחסים המתפתחים בין ישראל למדינות המפרץ ( אל-וטן , קטר , . ( 17 / 4 / 2000 פתגמים ערביים כחומר לתעמולה אנטישמית : * •& ) $ + G F •••• E /• /• 9 ; $ 7 - " רק הקוראן יכול לגבור על התלמוד" ( לנ יפלח אלא אל-קראן פי פל אלתלמוד . ( יש כאן שינוי איברים בפתגם הערבי הידוע 9999 + G F 9 •••• G • F •••• G - רק הברזל יכול לגבור על ברזל , רק הברזל יכול לכופף ברזל . בשינוי זה יוצר המחבר משפט בעל קונוטציה שלילית ואנטישמית חריפה . צירוף לשוני זה הופיע בכותרת מאמר אנטישמי של סעיד סאג'ד אל-כרואני ( פלסטין אל-מוסלמה , כתב עת פלסטיני של החמאס , יו"ל בלונדון , גיליון , 11 נובמבר . ( 1995 שני פנים למטבע אחד ( אל-יום , סעודיה , ( 8 / 8 / 03

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר