המקורות המודיעיניים של חניבעל

עמוד:17

המצביא היו העצות היצועות חמומות ביותר ומכוונות לתקוף בין את מספקי הצידה בין את המחנה שנעזב ובו חיל משמר זעום . מעיני חניבעל לא נעלם הדבר כי עם שינוי המצביא נשתנו תכסיסי המלחמה וכי עתיד אויבו לנהוג בפזיזות יותר מבתבונה" ( ליוויוס , עמ' . ( 228 מידע כה מדויק על דפוס התנהגותו של מפקד רומי אפשר לקבל רק ממי ששוהה סמוך מאוד אליו , מה שאומר שחניבעל השכיל לשתול את אנשיו בקרב נאמניהם האישיים של המפקדים הרומיים . מידע זה אפשר לו לתכנן את מהלכיו הצבאיים . חניבעל כמו חייט מעולה תפר מהלכים צבאיים מותאמים לאופיים של המפקדים הרומיים כדי להשיג את יעדיו במינימום נזקים לצבאו . הדיווח בעניין מינוקיוס מוסיף כי " הדבר הסב לחניבעל שמחה כפולה , שהרי גם בשל גילויי אנשיו שלו , גם בשל הדברים הרבים שהגידו לו העוברים אל מחנהו , לא נעלם מעיניו דבר מן הנעשה בקרב אויביו וראה כי יוכל ללכוד בפח את פחזותו שלוחת הרסן של מינוקיוס וכי ניטלה משנינותו מחצית מכוחותיו" ( ליוויוס , עמ' . ( 232 חניבעל מתגלה גם כאיש מכירות . הוא שכנע חלקים מצבא האויב לחצות את הקווים ולעבור לשורותיו ודלה מהם מידע חיוני רב להמשך המלחמה . יש לזכור שבעת העתיקה מדינות שיצאו למלחמות גייסו לצדן צבאות של מדינות אחרות כדי להגדיל את עוצמתן . גיוסים אלה נעשו בהקמת קואליציות צבאיות מדיניות , וצבאות אלה נדרש לתגמל . חניבעל ניחן כנראה גם ביכולת שיווקית נדירה שאפשרה לו לשכנע חלקים מצבא היריב לעבור לצדו במהלך המלחמה . סיפורו של מינוקיוס חושף מקור מידע נוסף והוא השבויים . " מסיפוריהם של שבויי מלחמה ומבחינת המתרחש ידע חניבעל על יריבויות המצביאים ועל תשוקתו של מינוקיוס לקרב ולרדיפת כבוד שלו . בהתרחשויות אלה במחנה אויביו ראה לא חיסרון לעצמו אלא גם יתרון ולפיכך פנה נגד מינוקיוס בכוונה לשים קץ להעזתו ולהקדים את יוזמתו" ( פוליביוס , עמ' . ( 247 חקירת שבויים היא הליך מודיעיני עתיק יומין , אלא שבמקרה זה רואים איזה סוג מידע רצה חניבעל להשיג - אפיון התרבות הארגונית של צבא היריב . מושג התרבות הארגונית אמנם פותח במאה ה , 20- אבל אין זה אומר שתופעה זו לא הייתה קיימת במבנים ארגוניים שפעלו בעת העתיקה . הבנת תופעות אלה הייתה הבנה שבאינטואיציה ולא תוצאת מחקר מדעי , וחניבעל ידע איך להשתמש במידע זה כדי להפיל בפח מפקדים רומיים . למהלכים הטקטיים השונים נעזר חניבעל בשבטים הגליים המקומיים . במעלה האלפים היה על חניבעל להתמודד עם השבטים האלוגרביים . לשם כך הוא שלח " אחדים ממורי הדרך הגליים לסייר ולגלות את כוונות האויב ולסקור את המצב" ( פוליביוס , עמ' ; 211 ליוויוס , עמ' . ( 176 בחבל הארץ שבין הטרביה לפאדוס ישבו אז השבטים הגליים , והרומאים החנו כאן את צבאם לקראת המשך המערכה עם חניבעל . " כשבאו הצופים הגליים - שיפה היה כוחם לחקור את אשר ביקש לדעת כיוון שבשני המחנות לחמו גלים - והודיעוהו שנכונים הרומאים למלחמה , החל הפוני לתור אחר מקום מארב" ( ליוויוס , עמ' . ( 195 אמנם שרדו רק שני מקורות ספרותיים המתארים את מלחמתו של חניבעל ברומאים , אבל הם מפורטים מספיק כדי ללמוד על אופי לחימתו ועל גאונותו הצבאית . אף שבסיכומו של דבר הפסיד במערכה , חניבעל השכיל לבנות מערך מודיעיני דינמי ביותר שאפשר לו להכות ברומאים מכות נחרצות ומכאיבות ביותר שלא היו רחוקות מלהביא לידי הבסתם . מאותו מידע מודיעיני מועט , הנמסר בכתביהם של ליוויוס ופוליביוס , אפשר לראות שהוא טווה רשת יעילה של אנשי מודיעין שהעבירו לו באופן סדיר מידע חיוני , החל בהכנותיו לקראת המסע הגדול וכלה במפלתו . גדולתו הייתה גם בהבנתו הפסיכולוגית את יריביו וביכולתו לנצל מידע זה למניפולציות צבאיות מתוחכמות ביותר .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר