מודיעין וספר

עמוד:44

אלה ניצבו אינטלקטואלים שביקשו ליצור עירוב בין שתי הלשונות - העאמיה והפצחא . הדיון בלשון נשזר אפוא בדיון בשאלת הלאום . על רקע המתח בין גישות אלה הלכו וגברו הקריאות לרפורמה ( אצלאח ) בלשון הצחה על מנת להתאימה לחיים המודרניים . התאמה זו נדרשה בראש ובראשונה בתחום אוצר המילים , למשל בתחומי המדעים . הקמת האקדמיה ללשון הערבית בקהיר ב1932- נועדה בראש ובראשונה לתת מענה לצורך זה והיא היוותה נקודת שיא בדיון הרעיוני בדבר עתידה הלאומי של מצרים . הקריאות לרפורמה לשונית לא הצטמצמו לתחום המינוח . הקוראים לרפורמה ביקשו להכניס תיקונים בנושא אותיות הכתב ( שצורתן משתנה לפי מקומן במילה ) ובכללי הכתיב והדקדוק המסורבלים . ביסוד הקריאה לתיקונים עמד הרצון לפשט את הלשון ולהקל ( תיסיר ) את יישומה לצורכי הוראה ודפוס . האקדמיה ללשון במצרים אמנם לא יזמה את רעיון ההקלה אך היא נדרשה לו מתוקף תפקידה . חלקו השני של הספר מוקדש לסוגיה כבדת משקל זו , ובו נסקרות בהרחבה מגוון ההצעות שהועלו בתחום זה עם השנים . חלקו השלישי של הספר מיוחד לסוגיית הטבעת המונחים החדשים על ידי האקדמיה ללשון . במהלך השנים עסקה האקדמיה במיני דרכים שעליה לאמץ לשם הטבעת מונחים . דרכים אלה עמדו גם לנגד עיניהם של המדקדקים הערביים בימי הביניים : תרגום של מונח ( אל-תרגמה , ( הרחבת משמעותו של מונח קיים ( אל-נקל ואל-מגאז , ( יצירת מונח על בסיס שורש ותבנית קיימים ( אל-אשתקאק ) וכמובן השערוב ( אל-תעריב ) - הכנסת מונח זר ללשון כפי שהוא , או בהתאמתו למערכת כלליה של הלשון הערבית . הספר משופע בדוגמאות מאירות עיניים לכל אחת מן הדרכים ששקלה האקדמיה לנקוט לשם העשרת אוצר המילים של הלשון הערבית , בצד ההתלבטויות וחילוקי הדעות שהתגלעו בקרב חבריה . " הסורים על הגדרות" פיקוד הצפון במלחמת יום הכיפורים ראשי : דני אשר , בהוצאת משרד הביטחון - ההוצאה לאור , והוצאת "מערכות" הספר "הסורים על הגדרות" מתאר לראשונה את מסכת ההכנות למלחמה שעשתה מפקדת הפיקוד בקיץ 1973 בעת שחלקה על הערכות אמ"ן וסברה שפני הסורים למלחמה . גם סיפור הלחימה גופא מוצג כאן מזווית חדשה - נפרסות דרכי קבלת ההחלטות , מתוארים עבודת המטה והסיוע הקרבי והמנהלתי שנתנה מפקדת הפיקוד ואף מוצגת הערכה בדיעבד על מה שנעשה . פרק המודיעין , שכתב קמ"ן הפיקוד חגי מן , מתאר את עבודת המודיעין בפיקוד ובעוצבות בתקופה זו ומביא את רשימת הקמ"נים בעוצבות הפיקוד במלחמה . הספר פורסם ביוזמתם של אלוף פיקוד הצפון באותה העת יצחק ( חקה ) חופי וקציני המטה הבכירים שהיו עמו - קצין האג"ם אורי שמחוני , מפקד התותחנים הפיקודי אברהם בר דוד וקמ"ן הפיקוד חגי מן . כל עוד לא פורסמה ההיסטוריה הרשמית של מלחמת יום הכיפורים , הספר הזה - שקציני המטה של הפיקוד היו שותפים לכתיבתו וסמכו ידיהם על הנאמר בו - הוא הפרסום הקרוב ביותר לכך .

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר