על הערכת המודיעין ערב האינתיפאדה השנייה

עמוד:37

הנדרשת ללחימה , ובלבד שהיא אמינה ומהימנה ועומדת בקריטריונים מוכחים מבחינת איכותה . כשם שעל אמ"ן לספק התרעות אמינות למניעת פיגועים ומידע מדויק ואמין באשר לזהותן של מטרות שבכוונת צה"ל לתקוף , כך עליו לספק מידע מהימן לצורכי הלחימה המדינית של מדינת ישראל , שבעימותים מתמשכים כמו זה מול הפלסטינים היא רבת-חשיבות . לדעתי אין שום גורם אחר המסוגל לעשות זאת טוב כמו אמ"ן . אני יכול לומר שאמ"ן אכן עושה את מלאכתו בתחום זה בשנים האחרונות במקצועיות ובאמינות רבות מאוד . הוא נזהר מאוד שלא לספק מידע שאמינותו מוטלת בספק ומעולם לא הוכחש מידע שפרסם , אפילו לא בידי הפלסטינים . אמ"ן ביצע תהליך חשיבה מקיף למדיי בנושא וערך התאמות מבניות המבטיחות שהעיסוק בתחום זה לא יעמוד במתח עם משימת ההערכה . ההתמודדות עם הנושא הכלכלי-חברתי באשר לטענות בעניין ההתמודדות המחקרית עם הנושא הכלכלי-חברתי . נכון לומר שערב האינתיפאדה השנייה מידת הקשב שניתנה לנושאים אלה באמ"ן הייתה בלתי מספקת והקשר בין הגורמים שהיו אחראים לתמונה המחקרית הכוללת בנושא הפלסטיני לבין הגורם שהיה אחראי למחקר החברתי לא היה טוב מספיק . מתוך הבנת החשיבות הרבה של הנושא בעימותים המודרניים בכלל ובעימות עם הפלסטינים בפרט , ביצעה חטיבת המחקר ב2004-2003- שינויי תפיסה ומבנה שהיו אמורים לאפשר התמודדות טובה יותר עם הבעיה . מכל מקום , הטענה כי הבעייתיות של המחקר החברתי גרמה לטעויות מחקריות איננה נכונה לטעמי . לקראת העימות ובמהלכו הובאו בחשבון הנושאים החברתיים , וההערכות של אמ"ן ושל מודיעין פיקוד המרכז בנוגע לעומד להתרחש ובנוגע להשפעת הגורם החברתי על כך היו טובות מאוד . כך למשל נופל גם לביא לטעות הנפוצה הגורסת שאמ"ן לא צפה את ניצחון חמאס בבחירות למועצה המחוקקת של " הרשות הפלסטינית , " ואילו בפועל אמ"ן צפה את ניצחון חמאס והצביע על שתי השלכות אפשריות לעתיד : או ממשלת אחדות פתח-חמאס , או " חמאסטן . " שר הביטחון וראש הממשלה כבר נדרשו בפומבי לדיוק תחזיות אמ"ן בנושא , אבל הרעשים שעוררו בעיתונות גורמים שאינם בקיאים בהערכות אמ"ן , ואולי גם נקודת המוצא של אפרים לביא באשר לאיכות המודיעין החברתי של אמ"ן , גרמו לו לטעות ולפסוק שאמ"ן טעה . מילת סיכום המאמר של לביא גורס שאמ"ן היה צריך לאמץ במלואו וכפשוטו את הנרטיב הפלסטיני הרשמי הגלוי בעניין האינתיפאדה שהחלה בספטמבר , 2000 ועוטף זאת באמירות ביקורתיות על מקצועיות המודיעין . דא עקא , שהמקצועיות המודיעינית מחייבת : להבין לעומק את הנרטיבים שקבוצות שונות בקרב הפלסטינים מאמצות בינן לבין עצמן באשר לאירועים ערב האינתיפאדה ובמהלכה . ולהעמיד אותם ואת הנרטיב הרשמי של " הרשות" למבחן ביקורתי מעמיק . מבחן כזה היה גורם להטלת ספק של ממש בתקפות הנרטיב הפלסטיני הרשמי . יתר על כן , הוא היה מסביר טוב יותר באמצעות הנרטיבים החסויים את דרך המחשבה של ערפאת והגורמים הקיצוניים ממנו במערכת הפלסטינית בעניין הצורך באינתיפאדה ודרך ניהולה . כך נהג אמ"ן וטוב שכך . אין ספק שבקרב הפלסטינים היה ועדיין ישנו זרם , שבראשו עומד אבו מאזן , הסבור שהדבקות בדרך המאבק המזוין כנתיב עיקרי , ולא כל שכן בלעדי , לקידום היעדים הפלסטיניים אינה אלא טעות וכי יש להשלים עם המציאות ולוותר על ראיית יעדים מרחיקי לכת וקשים להשגה כיעדים ריאליים

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר