מודיעיון בעריכת תא"ל (מיל') עמוס גלבוע

עמוד:30

מודיעיוןבעריכת תא"ל ( מיל ( ' עמוס גלבוע מדור " מודיעיון , " נועד לשמש במה למחשבת המודיעין ולדיסציפלינה של עשיית המודיעין בהקשרי הביטחון הלאומי , על מגוון הדעות הרווחות בארץ ופעמים גם בעולם . העשרת מרכיבים אלו ב"במה לוויכוח" תתרום ותסייע לביטחון הלאומי . בכל גיליון יהיו שני מאמרים , כל אחד בן כ 2 , 400- מילים . המאמרים יהיו בנושא אחד והדעות שיציגו שונות זו מזו , או כל מאמר ידון בנושא אחר הנחיות לכתיבת מאמר החומר שייכלל במאמרים יקיף את כל תחומי המודיעין ואתגריו ( תורת המודיעין על כל רבדיה , הערכה ומחקר , איסוף על כלל סוגיו , טכנולוגיה , מודיעין מסכל , ארגון ושיטות , הדרכה והכשרה , כוח אדם , יחסי גומלין עם קברניטים , מודיעין קרבי , השוואה עם שירותים אחרים וכיוצא באלו . ( המאמרים יכולים לעסוק בעבר , בהווה ובעתיד ( עם הרלוונטיות המתבקשת ;( אופיים יכול להיות הגותי-תאורטי , כמו אופי מעשי השאוב מהמציאות היום-יומית . לא תוטל שום צנזורה על האוריינטציה של המאמר . הקריטריון המרכזי בפרסום מאמר יהיה איכותו . כל המעוניינים בפרסום מאמר יפנו לעמוס גלבוע . פקס ; 03-5341743 דוא"ל : . amos 39 @ 012 . net . il בגיליון זה שני מאמרים העוסקים בסוגיית המודיעין והאתגר הפלסטיני . המאמר הראשון הוא פרי עטו של אל"מ ( מיל ( ' אפרים לביא , שהיה יועץ לעניינים ערביים במנהל האזרחי וראש הזירה הפלסטינית בחטיבת המחקר באמ"ן . במאמרו הוא מעלה טענות קשות על תפקודו של המודיעין , ובעיקר חטיבת המחקר של אמ"ן , בהתמודדות עם הסוגיה הפלסטינית בכלל ועם האינתיפאדה השנייה בפרט . המאמר השני הוא פרי עטו של תא"ל ( מיל ( ' יוסי קופרוסר , שהיה קמ"ן פיקוד המרכז וראש חטיבת המחקר באמ"ן ( בתפקידו זה שימש תקופה מסוימת כמפקדו של לביא כראש הזירה הפלסטינית , ( והוא עוסק במודיעין לקראת האינתיפאדה השנייה ובמהלכה . זהו מאמר תגובה למאמר לביא , ובו קופרוסר מעלה טיעוני-נגד לטענותיו של לביא ומנסה להראות שהן שגויות ומופרכות . עבודת המודיעין בזירה הפלסטינית הערכה ביקורתית אל"מ ( מיל ( ' אפרים לביא ** מאז קיץ 1994 ניצב אמ"ן בפני אתגרים מודיעיניים ייחודיים לזירה הפלסטינית . גיבוש מדיניות חוץ וביטחון לישראל בנושא " המדינה שבדרך" הפלסטינית חייב התארגנות איסופית ומחקרית שתאפשר להציג הערכה מודיעינית שלמה ואינטגרטיבית בפני מקבלי ההחלטות . חלוקת העבודה בין אמ"ן לשב"כ בנושא הפלסטיני בחמש השנים הראשונות להקמת הרשות ( 1998-1994 ) הוגדרה בהסכם " ) מגנה כרטא ( " שאישר הדרג המדיני . הדיונים סביב הסכם זה התקיימו בהנחה שאין לראות ברשות מדינת יעד . תחומי סיכול הפח"ע והחתרנות המדינית וכן מחקר גופי המודיעין הפלסטיניים הופקדו בידי השב"כ . נגישותו לשטח ולאוכלוסייה הפלסטינית הבטיחו שימשיך להיות דומיננטי בתחום היומינט . מחקר כוחות הביטחון הפלסטיניים הופקד בידי אמ"ן . בנושא ההתרעה הוגדרה לאמ"ן ולשב"כ אחריות משותפת פערי כיסוי ושאלת האחריות המודיעינית הכוללת הכנות הרשות הפלסטינית במהלך 1998 לקראת ההכרזה על מדינה חיזקו את מרכיביה האזרחיים והצבאיים וחייבו להתייחס אליה כאל מדינת יעד מבחינה מודיעינית . נדרשו מעקב רצוף ומחקר מעמיק אחר מהלכי הרשות בתחום המדיני והביטחוני-צבאי וכן נדרש ניתוח התהליכים הפוליטיים , החברתיים והכלכליים המתרחשים בה . בה בעת נדרש להעמיק את הכיסוי על ארגוני האופוזיציה שהתנגדו לתהליך המדיני מראשיתו , בייחוד חמאס שבנתה את עצמה כאלטרנטיבה לרשות . המשא ומתן המדיני על הסדר קבע שעמד להיפתח חייב את אמ"ן לספק הערכות באשר לעמדות ההנהגה הפלסטינית וכוונותיה בתהליך המדיני . ראשות אמ"ן עמדה על הצורך לשנות את הסכם ה"מגנה כרטא" ולהתאימו למציאות החדשה . חיוניות השינוי התחדדה נוכח האפשרות כי ההנהגה הפלסטינית תממש את איומה להכריז באופן חד-צדדי על מדינה אם המו"מ המדיני יגיע למבוי סתום ולפי ההערכה שייתכן משבר אסטרטגי שיתפתח לאיום ביטחוני על ישראל . לפיכך תבעה ראשות אמ"ן להתייחס לרשות כאל מדינת יעד ולקבל אחריות כוללת על הערכת המודיעין בעניינה . כדי לממש אחריות מודיעינית כוללת נזקק אמ"ן לפתח יכולות איסוף ומחקר מתאימות , ולגשר בתוך זמן קצר על פערי כיסוי חמורים שנפערו בשנים הראשונות ליישום הסכמי הביניים . חטיבת המחקר לא הבחינה באותה העת בחשיבותו של תנזים-פתח מן ההיבט הביטחוני , ועל כן לא עודדה את האיסוף והמחקר אודותיו ; מנגנוני המודיעין הפלסטיניים לא נחקרו באמ"ן , אף כי שימשו כגופי ביטחון ששמרו על יציבות המשטר והיו בעלי פוטנציאל להשפיע על המציאות הפוליטית והביטחונית ; המעקב אחר החברה הפלסטינית והלכי הרוח שהתפתחו בה נשען בעיקר על * לשעבר ראש חטיבת המחקר באמ"ן ; * * amos 39 @ 012 . net . il מנהל מרכז תמי שטיינמיץ למחקרי שלום ועמית-מחקר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב . לאחרונה השלים עבודת דוקטורט בנושא החברה הפלסטינית . שירת כקצין ביחידה ; 8200 היה יועץ לענייני ערבים במנהל האזרחי ושימש ראש הזירה הפלסטינית בחטיבת המחקר באמ"ן בשנים lavie @ actcom . co . il ; 2002-1998

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר