ה"דלק"

מתוך:  > מבט מל"מ > ה"דלק"

עמוד:21

איסוף המידע אצל שלטונות המנדט הוטל על מחלקת הביטחון . אנשי המחלקה אספו מידע בכל מוסדות השלטון הבריטי , לרבות בבתי הכלא , במשרדי הממשלה , הצבא והמשטרה ובייחוד מתוך משרדי הבולשת הבריטית . יחידת ה'שוטרים' של האצ"ל , " האופרה , " אספה מידע מודיעיני רב-ערך מתוך מפקדות הצבא ומטות המשטרה . " הרבה והרבה לוחמי מחתרת ניצלו ממאסר בזכות ידיעות שנתקבלו משוטרים עבריים שעבדו בבולשת . בתחבולות שונות הצליחו הללו להשיג מן הבריטים שמות של חשודים , ולפעמים העתיקו במשרדים - בחשאי , ותוך כדי הסתכנות מרובה - רשימות שלמות של אנשים החשודים בהשתייכות למחתרת" . עמרמי , ששירת במשטרת המנדט . ( 1942-1935 ) החל בשנת 1937 שירת באצ"ל ואף עמד בראש ה"דלק , " מעיד שהוא חשף בספרו האוטוביוגרפי גם פרשה ולפיה כל המכתבים שהגיעו לתיבות הדואר שהיו במעקב הבולשת היו נמסרים תחילה לאצ"ל לבדיקה . הפעילים ב"דלק" ידעו לנצל היטב את מצב רוחם הירוד של שוטרים בריטיים לצורך הוצאת מידע . עמרמי אף ציין כי שוטרים עבריים שהשתייכו ל"אופרה" של האצ"ל העבירו , מלבד המידע השוטף מתוך מטות המשטרה והבולשת , גם מדים של שוטרים . חלק מפעולות האצ"ל נגד יעדים בריטיים בוצעו בלבישת מדים אלה . " הודות להם גם היו פצועינו ' נעלמים' לעתים קרובות מבתי חולים ממשלתיים ומ'הדסה . "' מכל מקום , מחלקת הביטחון של ה"דלק" פעלה בכל התחומים עם עובדיה , משרתיה ושלוחיה של ממשלת המנדט . אך המשימות המודיעיניות של מחלקת הביטחון בוצעו , ברוב המקרים , בידי השוטרים של " האופרה . " " בכללו של דבר היה על השוטרים לספק אינפורמציה שהארגון מעוניין בה , אבל זו הייתה הוראה גם לכל חברי הארגון" . ראוי לציין כי מקום המסתור האחרון של מפקד האצ"ל מנחם בגין היה בדירתו של השוטר רפאל ליצקי ברחוב ז'בוטינסקי 58 בתל אביב . ה"דלק" היה אחראי לרוב המבצעים הקטנים והגדולים של האצ"ל . אנשי ה"דלק" חשפו מושתלי ש"י של " ההגנה" בשורותיו , אך נכשלו , תחילה בחשיפתו של היינריך ריינהולד ' ) ינאי . ( ' תקלה זו תוקנה עם איתורו של ינאי בבלגיה , לשם נשלח על ידי שלטונות * מנהל מוזאון האצ"ל ביחידת המוזאונים של משרד הביטחון , ומחבר הספר האצ"ל - הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל ( משרד הביטחון - יחידת המוזאונים תשס"ה ( 2005 - המנדט לפעילות נגד "ההגנה" בארגון פעולות ההעפלה . אנשי ה"דלק" היו פעילים גם באיסוף מידע מודיעיני מתוך מוסדות " היישוב המאורגן" ובהם " ההגנה . " בחודשים שקדמו להכרזת האו"ם של כ"ט ( 29 ) בנובמבר 1947 ולפרוץ אירועי הדמים של תחילת מלחמת העצמאות , הגביר ה"דלק" את פעילותו במגזר הערבי . במערכה שניהל האצ"ל לשחרור יפו מכנופיות הערביות באפריל , 1948 הצטרפו לשורות הארגון עשרות שוטרים לרבות חברי " ההגנה . " בעזרתם ובסיוע גורמים נוספים ניתן היה לחקור שבויים , לחשוף מחסני נשק ואמל"ח ולגלות רשימות מסווגות של האויב . מפקד ה"דלק" הארצי ( הראשון ) היה יעקב ' ) אליעזר' - אלי ) תבין ( פרשטיי ) והוא מונה לתפקידו עם פרוץ המרד ( פברואר . ( 1944 תבין החליף את צבי דרזנר , שעמד בראש המודיעין של הארגון בתל אביב עד למעצרו ביום השישי לנישואיו . דרזנר נכלא בלטרון ובכלא עכו , ולאחר כמה חודשים נשלח למחנה המעצר באפריקה לשלוש שנים ותשעה חודשים . הוא אחיו של עולה הגרדום יחיאל-דב דרזנר ( רוזנבאום . ( תבין עצמו נחטף בידי חברי " ההגנה" בתל אביב , בסזון " ) הגדול , ( " ביום 27 בפברואר . 1945 במקומו מונה יצחק אבינועם ( יגנס , ( שהיה ראש ה"דלק" בתל אביב . אבינועם נעצר בידי השלטונות הבריטיים במארס 1947 והוגלה למחנות המעצר באפריקה . החליפו 0 בפיקוד על ה"דלק" יעקב ' ) יואל ( ' עמרמי . לצדם עמדו בפרקי הזמן השונים : מנחם - מנדל ' ) אריה ( ' מלצקי ( מליץ , ( חיים ' ) יפתח ( ' לוטנברג , מאיר ( מרק ) קהאן ' ) אלכס ( ' ואחרים . מפקדו האחרון של ה"דלק" היה אבא ' ) מיכאל ( ' שרצר . באור ובסתר נשאו אנשי ה"דלק" בשורות האצ"ל את אש המרד לשחרור לאומי בארץ-ישראל . כפי שהיטיב לשורר ראש בית"ר זאב ז'בוטינסקי בהמנון האצ"ל - שיר בית"ר : " תיגר על כל מעצור ומצר ! אם תעל או תרד - בלהב המרד שא אש להצית , אין דבר . " יוסף קיסטר * הערות . 1 ברית חיילי האצ"ל , משרד הביטחון - ההוצאה לאור , . 2 . 2005 שם , עמ' . 3 . 87 שא אש להצית , העורך : ד"ר יצחק אלפסי , הוצאת העמותה להפצת תודעה לאומית , תל אביב . 4 . 1988 שם , עמ' . 5 . 104 דוד ניב , מערכות הארגון הצבאי הלאומי , המרד , 1947-1946 חלק חמישי , הוצאת מוסד קלוזנר והוצאת הדר , תל אביב , 1976 עמ' . 6 . 348 יעקב ' יואל' עמרמי , הדברים גדולים הם מאתנו , הוצאת הדר , תל אביב , 1994 עמ' . 7 . 66 שם , עמ' . 8 . 68 שם , עמ' . 69 כיבוש יפו - לוחמי אצ"ל לוכדים לוחמים ערבים בעמדות הקרב ( 1948 ) במערכה שניהל האצ"ל לשחרור יפו מכנופיות הערביות באפריל , 1948 הצטרפו לשורות הארגון עשרות שוטרים לרבות חברי " ההגנה . " בעזרתם ובסיוע גורמים נוספים ניתן היה לחקור שבויים , לחשוף מחסני נשק ואמל"ח ולגלות רשימות מסווגות של האויב

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר