דבר היו"ר

מתוך:  > מבט מל"מ > דבר היו"ר

עמוד:3

העניינים ראש אמ"ן לשעבר אל"מ בנימין גבלי יוכי ארליך על פועלו של האיש 22 הסוד לא נלקח לקבר * שלמה גזית על "הפרשה" 23 " כוס המרורים" - דעה אישית יוסף מרזוק אחיו של משה מרזוק , מנדוני "הפרשה" על גבלי 23 דרוזים במודיעין שמעון אביבי על מוערבותה של העדה הדרוזית במודיעין הישראלי 26 ההתמודדות עם ארגוני הטרור בזירת האינטרנט ראובן ארליך שיבוש פעילות האתר אקצא טיוב של החמאס 28 מדורים " דברים שרואים משם" - מפגש עם יעקב פרי 18 אפרים לפיד ויוכי ארליך היסטוריה בתמונות - מלחמת לבנון 30 ;( 1982 ) שנה לתכנית החלל הישראלית ; שיחות האוטונומיה באלכסנדריה 24 יענקלה מן מזווית אישית - מקורות מודיעין אמריקניים 27 שלמה גזית כל הכבוד 29 מודיעיון בעריכת עמוס גלבוע אפרים לביא - עבודת המודיעין בזירה הפלסטינית 30 יוסי קופרוסר - על הערכת המודיעין ערב האינתיפאדה השנייה 34 לזכרם אברהם ליף ; ישראל בר יהודה ; משה תבור ( קרפוביץ ;( ' עמוס פרידברג 38 מכתבים למערכת 40 שירותי מודיעין בעולם - קהילת המודיעין ברומניה 41 נעם שפירא מודיעי i ן וספר דני יתום - "חוצה גבולות" מאת אבנר שור 42 ארל'ה שרף - "הקשר המרוקני" מאת שמואל שגב 42 יוסי אבוהב - "התחדשות הלשון הערבית בשליחות הרעיון 43 הלאומי במצרים" מאת ד"ר שלומית שרייבום-שבטיאל " הסורים על הגדרות" עורך ראשי דני אשר 44 כתב חידה - מי היה האיש שהיה ? 45 יואב דייגי יומן מל"מ 46 דבר היו"ר בסוף השנה תסתיים הקדנציה של מוסדות המל"מ שנבחרו לראשונה בבחירות לפני ארבע שנים וייוודעו תוצאות הבחירות החדשות המתקיימות בתקופה זו . אני מקווה שזמן קצר לאחר מכן יסתיים השלב הראשון של הרחבת האמפיתיאטרון הפתוח . בשל התהפוכות חסרות התקדים בכלכלה העולמית נקלענו גם אנחנו למצוקת תקציב , אך התורם המרכזי לפרויקט נהג בהבנה וברוחב לב יוצאים מן הכלל . אני מעריך שטובים מאוד הסיכויים שנוכל לחנוך את האתר המשודרג באביב הקרוב . לאורך ארבע השנים דיווחנו לכם החברים מעל דפי ביטאון זה על הנעשה במרכז , ושיתפנו אתכם גם בהישגים , גם בלבטים וגם בכשלים שלנו . ניסינו לשלב בעשייתנו גם דבקות בתפיסות שהנחו את מייסדי המרכז וגם יוזמות שתכליתן להרחיב יריעות ולקרב את פעילותנו השוטפת לרוחם של מצטרפים צעירים יותר שיצאו לגמלאות בשנים האחרונות . דווקא בנקודה אחרונה זו אני חש שעדיין לא מצאנו את הנוסחאות הנכונות , והחידושים שחידשנו - כמו קיום אירועים שעסקו בבעיות השעה , פרסום ספר ראשון מסוגו על 60 שנות הקהילה , הפקת סרט על מבצע מודיעין והקרנתו בערוץ הטלוויזיה הממלכתית - הם לא יותר מסנוניות ראשונות בדרכים שבהן אנו חייבים ללכת אם רצוננו שהמל"מ על שלל פעילויותיו " ידבר" לכולנו או לרובנו לפחות . אין לי ספק כי התקופה הבאה עלינו תהיה קשה ומאתגרת , גם מצד התכנים שעלינו לייצר בעשייתנו וגם בתחום התקציב . בשעת כתיבה זו אני חייב לדווח לכם שאנו מרגישים היטב את ראשיתו של הלחץ התקציבי ואני יודע כמוכם כי לחץ זה ילך ויגבר בשנה הקרובה לפחות . ברור לי שנתקשה מאוד להשיג את ההכנסה הדרושה אם לא נוכיח שעשייתנו תורמת תרומה ישירה לצרכים הערכיים של החברים ואם לא נמצא את הדרכים להיות תורמים רלוונטיים למדינה ולכלל . בעיניי , אלה אתגרים שאינם פשוטים כלל ולא נוכל לעמוד בהם ללא סיוע הרבה יותר גדול מהציבור שלנו במישור ההתנדבות האישית . אני פונה לכל אחת ואחד מכם ומבקש שתצביעו בבחירות הקרובות , הן כדי שהנבחרים יחושו בתמיכתכם והן כדי שייבחרו החברים הראויים ביותר בעיניכם למשימה . אני מניח שכל המועמדים הסכימו לעמוד לבחירה מתוך נכונות והתחייבות אישית להירתם בהתנדבות ובהתמדה לפעילות במוסדות שייבחרו , שהרי רק על בסיס זה נוכל להבטיח עשייה נרחבת , רציפה ופורייה . לסיום , אני רוצה להודות בשמי , ואני מקווה שגם בשמכם , לכל אלה שעשו במלאכה בארבע השנים האחרונות . אנו מתפללים כי המשפחות השכולות ימשיכו למצוא ניחומים ושדות עשייה בתוכנו . ונאחל בריאות טובה ונהורא מעליא , חיי יצירה ועשייה ברוכה , לכל אחת ואחד בביתו ולכולנו במרכז למורשת המודיעין . אפרים הלוי יושב ראש המל"מ

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר