מתי הוקם 'המוסד'?

עמוד:43

שונה והוא נקרא מעתה המוסד המרכזי לביון . בסוף יולי 1951 דנה ועדת התיאום במיקומו של ' המוסד' במנגנון המדינה ונקבע שהוא ישתייך באופן פורמלי למשרד ראש הממשלה . בתחילת 1952 הפכה " ועדת התיאום העליונה" ל"ועדת ראשי השירותים" ( ור"ש . ( בקיץ 1952 פרש שילוח מראשות המוסד המרכזי לביון ובמקומו בא איסר הראל , שנשאר גם ממונה על השב"כ וכיהן בתפקיד יו"ר ועדת ראשי השירותים . חיים יערי סיים את תפקידו בתור ראש הרשות ובמקומו בא אברהם קדרון . סיכום המוסד לתיאום שירותי המודיעין והביטחון היה גוף מטה מתאם בין שירותי המודיעין והביטחון של המדינה . לא היו לגוף זה סמכויות פיקודיות והוא לא נשא באחריות ובסמכות נספח לאיסוף מודיעין בחוץ לארץ . לפיכך , אין לראות במועד הקמתו את תאריך הקמת ' המוסד . ' תאריך הקמת ' המוסד' צריך להיות המועד בו הוחלט על הקמת גוף מבצעי עצמאי , שנושא באחריות לפעולות המודיעין בחו"ל . תאריך זה הוא שמונה בפברואר , 1951 המועד שבו החליט בן-גוריון על הקמת רשות עצמאית לביון , היא הרשות המרכזית למודיעין בחו"ל . רשות זו הוכפפה לראובן שילוח , שהיה ראש ' המוסד לתיאום שירותי המודיעין והביטחון . ' לכששינה מוסד זה את ייעודו מגוף מתאם לגוף מבצע הוחלף גם שמו והוא נקרא ' המוסד המרכזי לביון . ' בחלוף הזמן שונה שוב שם המוסד והוא נקרא 'המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים . ' תפקידי התיאום הוטלו על ' ועדת התיאום העליונה , ' ששינתה את שמה ל'ועדת ראשי השירותים . ' מקורות חגי אשד , מוסד של איש אחד , תל-אביב : עידנים / ידיעות אחרונות , . 1988 חגי אשד , "בן-גוריון הורה להקים את המוסד וגרם למרד מרגלים , " ידיעות אחרונות , 8 ביולי . 1988 מיכאל בר-זוהר הממונה : איסר הראל ועלילות שירותי הביטחון , ירושלים : ויידנפלד וניקולסון , 1970 יואב גלבר ניצני החבצלת , תל אביב : משרד הביטחון , . 2000 יואב גלבר צמיחת החבצלת - המודיעין בשנות המדינה הראשונות , ( 1949-1953 ) הוצאת מקמנ"ר - 225 מח' תוה"ד . איתן הבר , "אלמוני בחייו ובמותו , " ידיעות אחרונות , 17 באפריל . 1991 איתן הבר וזאב שיף , לקסיקון לביטחון ישראל , זמורה-ביתן-מודן , . 1976 שמואל כהן-שני , מבצע פריס , תל אביב : רמות - אוניברסיטת תל אביב , . 1994 בני מיכלסון , "המודיעין הישראלי - תחילת הדרך , " אורי נאמן ( עורך , ( ידיעון מל"מ - המרכז למורשת המודיעין , גיליון , 19 יולי . 1998 שלמה נקדימון , "חג המוסד , " במחנה , 12 באפריל 2006 אתר האינטרנט של המוסד http : // www . mossad . gov . il / About / History . aspx הקמת קהילת המודיעין , אוסף מסמכים במרכז המידע , מל"מ - המרכז למורשת המודיעין . טבלה מסכמת : תמורות בקביעת הגוף האחראי לפעולות המודיעין בחו"ל ( 1951-1948 )

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר