מתי הוקם 'המוסד'?

עמוד:40

מתי הוקם 'המוסד ? ' שמעון אביבי * ב13- בדצמבר 1949 קיבל בן-גוריון את עיקרי הצעתו של שילוח והטיל עליו להקים "מוסד לריכוז ותיאום פעולות שירותי המודיעין והביטחון של המדינה . " תאריך זה נקבע ליום הולדתו של ' המוסד . ' אבל , מאמר זה טוען כי נכון לתאריך זה לא היה ' המוסד' אלא גוף מטה מתאם בין שירותי המודיעין והביטחון של המדינה , בלי סמכויות פיקודיות או אחריות וסמכות לאיסוף מודיעין בחוץ לארץ , ואילו היום שבו החל ' המוסד' לתפקד כ'מוסד' הוא ה8- בפברואר 1951 כללי ' המוסד' קבע שיום הקמתו הוא 13 בדצמבר , 1949 המועד שבו הורה בן-גוריון על הקמת "מוסד לריכוז ותיאום פעולות שירותי המודיעין והביטחון של המדינה ( מחלקת מודיעין של הצבא , המחלקה המדינית של משרד החוץ , שירות הביטחון הכללי ועוד . " ( מטרת מאמר זה היא להראות שהתאריך הזה שנקבע ליום הקמת ' המוסד , ' טעות ביסודו ולהציע תאריך מתאים אחר ליום הקמתו . במסגרת זאת יציג המאמר את תהליך הקמתם של גופי המודיעין של המדינה בראשית דרכה , בדגש על האיסוף בחו"ל . בנספח המובא בסיומו של המאמר מרוכזות בטבלה כל התמורות שעברו על הקמת הגוף האחראי על פעילות המודיעין בין מאי 1948 ל . 1951- פירוק הש"י של ה'הגנה' והקמתם של גופי המודיעין ערב מלחמת העצמאות פעלו ביישוב גופים שונים שעסקו בנושאי מודיעין : המחלקה המדינית של הסוכנות היהודית הפעילה שלוחות איסוף מודיעין באירופה ובארצות הברית , היו לה שליחים וסוכנים בארצות השכנות , מודיעים פלסטינים , אגף ערבי ומדור מחקר בארץ . שירות הידיעות של ה"הגנה" ( הש"י ) כלל מחלקות וסניפים עירוניים ומחוזיים בארץ , ובמאי 1947 הקים שלוחה בפריז . המוסד לעלייה ב' הפעיל שירות ידיעות באירופה ובארצות ערב . קציני סיור של ה"הגנה" אספו מידע על כפרים ערביים . מסתערבים של הפלמ"ח אספו ידיעות על הנעשה בקרב הערבים בארץ ובמדינות השכנות . ריבוי גורמי המודיעין שפעלו במקביל בתקופת המנדט , וחוסר שביעות הרצון בצה"ל מתפוקות המודיעין בשלבים הראשונים של מלחמת העצמאות , הניעו את ראש הממשלה ושר הביטחון דוד בן-גוריון לארגן מחדש את מוסדות המודיעין של המדינה שזה עתה נולדה . ב30- במאי , 1948 בעיצומם של הקרבות לבלימת הפלישה של צבאות ערב , הודיע בן-גוריון למטה הכללי על מינוי חדש : " ראובן שילוח נתמנה על ידי שר החוץ למנהל אגף הש"י הצבאי והמדיני במשרד החוץ . במשך ימי המלחמה יהיה ראובן שילוח כפוף למשרד הביטחון . אגף זה יעבוד מתוך מגע הדוק עם שירותי המודיעין במטה 7 במטכ"ל 6 ועם מטות כל החילות . " משמעות המינוי הייתה באותה עת אישית בלבד , כי משרד הביטחון טרם הוקם ובמשרד החוץ לא היה אגף ש"י . שבוע לאחר מכן , בשבעה ביוני , קיים בן-גוריון התייעצות עם ראובן שילוח ואיסר בארי בעניין מבנה מערך המודיעין . בסיכום ההתייעצות נקבע שיש להקים מבנה חדש למערך זה שיהיה מבוסס על שלושה גופים : " יש להקים שירות ידיעות צבאי על ידי המטה 7 המטכ"ל 6 תחת ראשות איסר 7 בארי 6 וויויאן 7 חיים הרצוג . 6 הש"י הצבאי במטה יהיה אחראי גם לביטחון ( זהירות ) 7 ביטחון שדה , 6 צנזורה ואנטי-ריגול 7 סיכול ריגול ; 6 שירות ידיעות פנימי תחת איסר ( הקטן ) 7 איסר הראל ( הלפרין ) 6 ויוסף י' 7 יזרעאלי ; 6 שירות ידיעות מדיני חיצוני - ראובן שילוח יעמוד בראשו , יהיה כפוף עד תום המלחמה למשרד הביטחון , אח"כ אולי למשרד החוץ . " בו ביום נצטווה גזבר מערכת הביטחון להעמיד לרשות ראובן שילוח 2 , 500 לא"י על חשבון תקציב הש"י . לאחר התייעצויות נוספות בין בן-גוריון , הרמטכ"ל יעקב דורי ושילוח , הורה ב30- ביוני סגן הרמטכ"ל צבי איילון 1 ראובן שילוח ( זסלני ) . ( 1959-1909 ) מ1936- שימש מקשר בין הסוכנות היהודית לשלטונות המנדט הבריטי . היה מראשי הפעילים החשאיים של ה"הגנה" והמחלקה המדינית של הסוכנות , מראשוני המודיעין הישראלי , ויועץ שר החוץ . היה ראש המוסד הראשון , ( 1952-1951 ) ציר בשגרירות ישראל בוושינגטון ( 1956-1953 ) ויועץ מדיני של משרד החוץ . ( 1959-1956 ) 2 איסר בארי ( בירנצוויג ) . ( 1958-1901 ) ב1947- צורף למטה שירות הידיעות של ה"הגנה" ( ש"י . ( ב1948- מונה לראש הש"י בפועל ואחר כך לראש שירות הידיעות הצבאי במטכ"ל בדרגת סא"ל . הסתבך בפרשיות שונות , ולפי הוראת בן-גוריון הופסק שירותו של בארי והוא הועמד לדין על הריגה וחריגה מסמכות . הוא הורשע בדין , דרגתו נשללה והוא סולק מהצבא בדרגת טוראי בינואר . 1949 3 חיים ( ויויאן ) הרצוג . ( 1997-1918 ) ב1948- שימש סגנו של איסר בארי בשירות הידיעות הצבאי . מסוף 1948 עמד בראש מחלקת המודיעין באג"מ . שירת בתפקיד נספח צבאי בוושינגטון , ( 1954-1950 ) מפקד מחוז ירושלים וחטיבת ירושלים , ( 1957-1954 ) ראש מטה פיקוד דרום ומ"מ אלוף הפיקוד , ( 1959-1957 ) ראש אגף המודיעין , ( 1962-1959 ) מושל ירושלים והגדה המערבית , ( 1967 ) שגריר ישראל באו"ם , ( 1978-1975 ) חבר כנסת מטעם מפלגת העבודה , ( 1983-1981 ) נשיא מדינת ישראל . ( 1993-1983 ) 4 איסר הראל ( הלפרין ) . ( 2003-1912 ) ב1947- היה ראש הש"י במחוז ת"א וחבר מפקדת ה"הגנה" בת"א . כשקם צה"ל הוענקה לו דרגת סא"ל והוא עמד בראש שירות הביטחון . מילא תפקיד ראש המוסד וממונה על שירותי הביטחון . ( 1963-1952 ) ב1965- מונה לתפקיד יועץ לענייני מודיעין לראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול , אך פרש מתפקיד זה כעבור זמן קצר . כיהן בתפקיד חבר כנסת מטעם הרשימה הממלכתית . ( 1973-1969 ) 5 יוסף יזרעאלי . ( 1973-1906 ) חבר המזכירות והלשכה של מפא"י , חבר הוועד הפועל של ההסתדרות והוועד הפועל הציוני . חבר המפקדה הארצית של ה"הגנה" . ( 1948-1946 ) עם הקמת המדינה מונה למזכ"ל משרד הביטחון . 6 יעקב דורי ( דוסטרובסקי ) . ( 1973-1899 ) היה ראש המטה הכללי של ה"הגנה" . ( 1946-1939 ) מונה לרמטכ"ל הראשון של צה"ל . ( 1948 1949- ) היה ראש המועצה המדעית במשרד ראש הממשלה ( 1952-1950 ) ונשיא הטכניון בחיפה . ( 1965-1952 ) 7 צבי איילון ( לשצ'ינר ) . ( 1997-1911 ) מילא תפקידי הדרכה ופיקוד ב"הגנה . " עם הקמת צה"ל מונה לסגן הרמטכ"ל ומאוגוסט 1948 פיקד על חזית המרכז . היה ראש אגף אפסנאות במטכ"ל , ( 1954-1952 ) אלוף פיקוד המרכז , ( 1956-1954 ) ראש אגף בינוי ומשק במשרד הביטחון , ( 1957 ) סמנכ"ל משרד הביטחון , ( 1958 ) שגריר ישראל ברומניה . ( 1964 ) * ד"ר , היסטוריון המתמקד בעיקר בחקר העדה הדרוזית . משמש יו"ר ועדת קרנות הנצחה במל"מ ; shimon–avivi @ hotmail . com

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר