מבט מל"מ

מתוך:  > מבט מל"מ

עמוד:1

מבטמל "מ גיליון , 51 שבט תשס"ח , פברואר 2008 כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין יחסי ישראל וסוריה - לאן הלאה ? אתגרי המודיעין בעימותי העתיד איש בעל אלף שמות רומן רוסי השתיקה יפה להן אני לא סופרמן אישה מעבר לקווים הגדעונית המבריקה בלתי - מספיק בערבית ערבית ? לא בבית ספרנו חקר המזרח התיכון בישראל למי צלצלו הפעמונים לעשות מודיעין בארגון לא מודיעיני עדות מן השטח

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר