"הלשון האדומה" שקדמה למלחמת ששת הימים

עמוד:22

" ה לש ו ן ה אדו מ ה" ש קדמ ה למ לח מ ת ש ש ת ה י מ י ם עיקריה של תכנית ההונאה הישראלית ב 1967 ? ערב מלחמת ששת הימים הוכנה במטכ"ל תכנית להשמדת כוחות אויב בקדמת סיני . התכנית היוותה את הבסיס למבצע הונאה שמטרתו הייתה לרמז על כוונת צה"ל לכבוש את שארם א - שיח . ' רעיון ההונאה , שהתגלגל בענף ביטחון שדה בראשות אברהם אלזון בשיתוף אג"ם-מבצעים בראשות " ) חקה ( " יצחק חופי , נהפך בסופו של דבר לתכנית פעולה . זו כללה הונאה חזותית ואלחוטית של צה"ל בד בבד עם פעילות ' המוסד' לביום פעולות בפריפריה עמירה שחר * ת כ נ י ת ה ה ו נ א ה רעיון ההונאה היה אסטרטגי ומערכתי , והוא נועד להטעות את דרג הקברניטים בעולם הערבי באשר למטרות הישראליות . ההונאה כוונה אך ורק כלפי המצרים , ובחזית הצפונית או המזרחית לא התבצעו כל מבצעי הונאה אחרים . מבצע " לשון אדומה" כוון לגרום לדילול ריכוזי הכוחות המצריים בפתחת רפיח ולהעברת כוח אווירי וימי לבסיסים שלאורך ים סוף . פעולות הונאה במרכז הנגב , של אוגדת ההונאה 49 ושל כוחות אמת , נועדו להעצים את סד"כ צה"ל בעיני האויב ולהטעותו באשר למיקום עיקר המתקפה . תכנית לשיגור אניית הספקה מנמל מסוע שבאתיופיה בעבור הכוח הישראלי , שלכאורה יפעל לכיבוש שארם א שיח , ' נועדה לחזק את הרושם המוטעה באשר למקום מאמץ ההתקפה העיקרי ולגרום לדילול הכוח הימי המצרי בים התיכון . " ל ש ו ן א ד ו מ ה " תכנית זו כללה פעולות מודיעיניות ואג"מיות שנועדו להמחיש את מטרת ההונאה , בעיקר בצינורות דלף חזותיים ותקשורתיים . אלו נוהלו כמבצע אמת לכל דבר , וביימו היערכות של אוגדה שלמה על כל מרכיביה מול התצפיות הקרובות של האויב . ההונאה החזותית כללה : ביום של הכנסת כוחות חיילי חי"ר ושריון , שיירות תובלה וציוד ימי לאזור אילת ; הפעלת רשת קשר מדומה ברמה על עוצבתית ובה תעבורת סרק ; סיור אווירי לילי מעל שארם א שיח ; ' הפעלת רכבת אווירית לשדה התעופה אילת והקמת מת"ק בנחל שיחור . חיל הים ביצע סיורי סט"רים לאורך מפרץ אילת , כביכול לבדיקת חופי נחיתה אפשריים , וכן בוצעו אימוני הנחתת טנקים מהים . פ ע י ל ו ת א ו ג ד ת ה ה ו נ א ה 4 9 פעילות אוגדת ההונאה 49 כחלק מ"לשון אדומה" נועדה להפתיע את המצרים באשר לגזרת המאמץ העיקרי של צה"ל , ולמשוך כוחות מצריים שהוצבו בצפון סיני וכן כוחות עתודה ממערב סיני ומאזור התעלה לגזרה שמול מרכז הנגב . האוגדה יצרה איום של ריכוז כוחות ישראליים במרכז הנגב שנועדו כביכול לתקוף בציר כונתילה . בתכנית זו השתתפו גם כוחות אמת של חטיבות 200 , 8 ו . 520 האוגדה ביימה התבססות של שתי חטיבות בשטח . פעילותה כללה תנועות סרק של זחל"מים וג'יפים מחטיבות 200 ו , 14 ששולבו עם תנועות כוחות אמת , ויחד יצרו את הרושם של כוח גדול המצוי באזור . ש י ג ו ר א נ י י ת ה ס פ ק ה מ א ת י ו פ י ה תכנית ההונאה הימית להכין ולשגר אניית הספקה ישראלית מאתיופיה נועדה לחזק את הרושם כי ישראל עומדת לתקוף בשארם א שיח' ולכן זקוקה להספקה עבור הכוח שיפעל שם . ענף ביטחון שדה ו'המוסד' בנו תכנית להדלפת דיס אינפורמציה על אניית הספקה מנמל מסוע לשארם א שיח , ' בדומה לאניית המזון שנשלחה לשארם א שיח' במבצע קדש . לצורך מימוש רעיון אניית ההספקה " בריגיטה" הוכנה בארץ רשימת קניות בעבור 1 , 500 איש לתקופה של שבוע , שכללה מזון רב ודלק . בתוך זמן קצר נודע באזור מסוע כי הישראלים קונים מזון וציוד בדחיפות על מנת להעמיסם על אנייה שעומדת להפליג בקרוב . ב 1 ביוני בוימה הפלגתה של אניית המבחן מנמל מסוע , כאשר על סיפונה הצוות הישראלי . אחרי זמן קצר שבה האנייה לנמל באמתלה שיש תקלה במנוע . תכנית אניית המבחן לא יצאה לפועל , אך הפעילות סביבה תרמה לחיזוק תכנית ההונאה . " כ ו ח ח ד ק ל - " ה ה ו נ א ה ש ל א ב ו צ ע ה מ ו ל ה י ר ד נ י ם שני מבצעי הונאה נוספים תוכננו כדי לרתקאתהחטיבותהירדניותהמשוריינות שהיו מוצבות בבקעת הירדן ולמנוע את מעברן לגדה המערבית . הכוונה הייתה תכנית ההונאה הימית להכין ולשגר אניית הספקה ישראלית מאתיופיה נועדה לחזק את הרושם כי ישראל עומדת לתקוף בשארם א שיח' ולכן זקוקה להספקה עבור הכוח שיפעל שם . ענף ביטחון שדה ו'המוסד' בנו תכנית להדלפת דיס אינפורמציה על אניית הספקה מנמל מסוע לשארם א שיח , ' בדומה לאניית המזון שנשלחה לשארם א שיח' במבצע קדש * מתוך ספרה של המחברת שומרי החותם , על תולדות מערך ביטחון השדה , שעתיד לראות אור בקרוב . פורסם בביטאון "רוח צוות" גיליון 89

המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר