פרק 1 מבוא: כשירות תקשורתית, שיח אורייני ושיח עמיתים שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו

עמוד:12

בשיחה ואם בטקסט רציף , יוצר יחידות של "שיח" . 6 ( discourse ) בכשירות תקשורתית ברמת השיח אנו מבחינים בין כישורי שיחה בין-אישית לבין כישורי שיח מורחב . הרכיבים השונים של הכשירות התקשורתית ברמת השיח מוצגים במרוכז בתרשים 1 שלהלן . כישורי שיחה האירוע הבא התרחש בין נגה הפעוטה לבין סבתה , כאשר נגה הייתה בת 27 חודשים . הפעוטה הסתובבה בחדר עם עגלה ובובה , נעצרה ואמרה : " אני רוצה לדבר . " בת שיחתה השיבה : " טוב . " נגה הכריזה : " צריך לשבת , " טיפסה על כיסא וישבה כך שהשתיים ישבו זו מול זו . לאחר שווידאה שמבטיהן הצטלבו , הודיעה : " יש לי שאלה . " בקשה להבהרה " ) מה את רוצה לשאול ( " ? לא נענתה . במקום זאת היא ירדה מן הכיסא והמשיכה בטיוליה עם עגלת הבובה . הטקס חזר על עצמו בכמה ביקורים נוספים , ונעצר תמיד במבע " יש לי שאלה" ( תיעוד אישי . ( מה ניתן ללמוד מן האירוע הזה על כישורי השיחה של פעוטה בגיל הזה ? שתי תופעות בולטות כאן . תופעה אחת היא עצם התשוקה לתקשורת בין-אישית דרך שיחה . יש שיטענו כי תשוקה זאת בנויה על הנעה מולדת לחברותיות . הנעה זאת מעודדת תינוקות להשתתף באירועי תקשורת עם הזולת עוד לפני התפתחות הדיבור , והיא בולטת אצל פעוטות , כמו במקרה של נגה . התופעה האחרת היא ההבנה שהפעוטה מגלה לתפקיד המרכזי של הדיבור בתקשורת בין-אישית . 6 המונח " שיח" משמש אותנו בספר כולו בשתי משמעויות : . 1 לציון התוצר , כלומר : לאפיון הטקסט הנוצר מן הצירוף של מבעים זה לזה . כך , במונחים , כגון : " שיח מורחב" או " שיח מהוקשר . 2 . " לציון התהליך , כלומר אירוע התקשורת החברתי , שהטקסט נוצר באמצעותו , כמו במונח "אירוע שיח . " תרשים : 1 רכיבי הכשירות התקשורתית ברמת השיח

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר