פרק 1 מבוא: כשירות תקשורתית, שיח אורייני ושיח עמיתים שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו

עמוד:11

החד-מילי . פעולות דיבור בשלב הטרום-מילי הן , למשל : משיכת תשומת הלב של מבוגרים במיקוד המבט ובהצבעה על אובייקט נחשק ( קדם-בקשות . ( בשלב החד-מילי נמצא פעולות דיבור נוספות , כגון : בקשה לתשומת לב " ) אימא , ( " תגובה לשאלת " איפה" " ) הנה , ( " סירוב " ) לא , ( " הצעה למשחק חדש " ) את זה . ( " יש הטוענים כי הדבר מוכיח שהתשתית התקשורתית קודמת לרכישת השפה , וכי היא מניעה אותה ומפרה אותה . ( לסקירה של גישות שונות להתפתחות לשונית , וביניהן גם גישות נוגדות לטענה זאת , ראו רום ועמיתיה , . ( 2001 ; Ninio & Snow , 1996 ( Hoff , ; 2003 עם הגיל פעוטות וילדים צעירים רוכשים מגוון של צורות לשוניות-פרגמאטיות להבעה של פעולות דיבור שונות , ואף מפתחים מודעות לשונית-חברתית למשמעות של הבחירה בכל צורה . כך , בגיל שנתיים בקשות כבר מנוסחות במבעים שלמים " ) להביא עוד מים , " " עוד פעם לשיר לך )) לי , " (( נגה , 24 חודשים , תיעוד אישי ;( ובגיל 4 שנים ו5- שנים נמצא כבר מגוון עשיר של צורות ישירות ") תעשה לי כזה נחש , " דוגמה , 1 פרק ( 10 ועקיפות ") גדי , אתה תוכל להביא לי מדבקה של פוקימון , " ? דוגמה , 6 פרק . ( 10 ניתוח לשון הבקשות ולשון ההתנצלויות של ילדי הגן , שהשתתפו במחקר ( ראו פרקים 9 ו , ( 10- מלמד כי בגיל זה לא רק שהילדים שולטים במגוון עשיר ביותר של אמצעי הבעה לפעולות דיבור שונות , אלא שהם גם מגלים רגישות חברתית רבה בשימוש בצורות אלה . כפי שתועד במחקרים רבים , וכפי שעולה גם מדוגמאות בפרקי הספר , ילדי גן מודעים לתפקידם החברתי ולגילם של הנמענים במשחק הבדיוני . כך , למשל , הפנייה של " הרופאה" אל " האחות" שונה מפנייתה אל " החולה ; " וכך גם " האב" פונה אל " התינוקת" בצורה שונה מפנייתו אל " אחותה המתבגרת" ( פרק . ( 7 רגישות לשונית-חברתית זאת - שיש המכנים אותה " כשירות סוציולינגוויסטית " , ( 2003 Hoff , ) ואילו אנו מעדיפים לכנותה " כשירות משלבית " - היא ממד מרכזי של הכשירות התקשורתית . לרגישות זאת יש ביטוי בממדים שונים של הכשירות התקשורתית , אשר ייסקרו להלן . הילדים משקיעים מאמץ לשוני-פרגמאטי ניכר בניסוח פעולת הדיבור , כאשר צפוי קושי בהיענות , ומגלים יכולת מתוחכמת בניהול משא ומתן , הכרוך בסירוב חוזר ( פרקים 5 ו . ( 10- יכולות אלה ממשיכות להתפתח עם הגיל . כך , למשל , בגיל 9 שנים ניסוח פעולת דיבור של התנצלות יהיה מתוחכם יותר , וייתכן שתתווסף אליו מודעות-לשונית משחקית ") מצטער על אי שפיותו הזמנית של סער , " דוגמה , 2 פרק . ( 9 עם זאת , חשוב להוסיף : יש הטוענים כי יכולות הפקה ופענוח של ביטויים שונים של שימוש עקיף ולא-מילולי בשפה , כגון : מטפורות , ניבים , אירוניה ודו-משמעות ברמות שונות , מתפתחות מאוחר יחסית - בגילים 11-10 שנים ( לסקירה ראו . ( Tolchinsky , 2004 היכולת לנסח ולהבין פעולות דיבור ברמות מורכבות שונות היא פן אחד של הכשירות התקשורתית . פן זה אמנם קודם התפתחותית להיבטים אחרים של הכשירות התקשורתית , אולם הוא ממשיך למלא בה תפקיד מרכזי בכל גיל . פעולות דיבור מייצגות את הממד התפקודי של השפה - בעיקר ברמת המבע . צירוף המבעים זה לזה , אם תוך חילופי תורות

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר