פרק 1 מבוא: כשירות תקשורתית, שיח אורייני ושיח עמיתים שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו

עמוד:7

. 55 יואב : אבל היא [ פעם כז :: ה אבל היא פעם- פעם ה . 56 [ - ילד לא מזוהה : <] אז א ::: ה מצלמים אותו וה נה ] הוא רואה את עצמו [ בטלוויזיה > כי מצלמים אותו . 57 [ . אריאל : [ הוא עשה את זה בחדשות . 58 [! ילד לא מזוהה : לא הוא לא ראה את עצמו ° בטלוויזיה . 59 . ° ילד לא מזוהה : ( 0 ) הוא לא ראה . כי מתי שמצלמים אותו בטלווי :: זיה , אז הוא בטל [ וויזיה [ . . 60 אורן : [ אז- אז ] אני יכול להיכ- לקפוץ ולהיכנס להם לתוך המסך _ . 61 ילד לא מזוהה : איך פעם אבא שלי צילמו אותו והוא היה בתוך , הטלוויזיה והוא , היה בבית והוא ראה את עצמו . . 62 = ילד לא מזוהה : = נו לכל אחד זה קורה . סימני תעתיק : [ מילים ] - חפיפה בין דוברים מיל :: ה - התמשכות הברה מילים , - הנגנה עולה ובעלת המשך מילים - _ סוף מבע ללא הנגנה מסיימת - ( 0 . 5 ) הפסקה בעשיריות שנייה - ( 0 ) הפסקה לא מתוזמנת - ( . ) הפסקה של פחות מ 0 . 5- שניות - ( ... ) דיבור לא ברור - = כניסה מהירה ללא רווח מילה - הדגשה מילים . - הנגנה יורדת ומסיימת ° מילה ° - עוצמת קול נמוכה > מילים < - קצב דיבור מהיר - עלייה חדה בטון הדיבור # מילים # - דיבור בטון ייחודי המתואר בהערה מיל- - קטיעה מילה / מילה - דיבור במקצב ריתמי מילים ? - הנגנה עולה של שאלה מילה - עוצמת קול גבוהה < מילים > - קצב דיבור איטי - ירידה חדה בטון הדיבור )) הערה - (( הערות המתעתקת ( מילה ) - זיהוי מלל לא ודאי השאלות , המעסיקות את הילדים בשיחה בדוגמה 1 שלעיל , הן שאלות יסוד ביחסי בדיוןמציאות וביחסי מדיום-קהל , אשר העסיקו רבים וטובים , ובהם סופרים וחוקרי תקשורת . כך , היחס בין דמות בדיונית לבין דמות מציאותית , המעסיק את הגר ( תור , ( 32 הטריד גם את לואיג'י פירנדלו , ( Pirandello ) כאשר כתב את המחזה " שש נפשות מחפשות מחבר . " השאלה אם אפשר " להגיד משהו לטלוויזיה" ( כלומר : עד כמה דיאלוג מתקיים בין טלוויזיה לקהל , וכיצד הוא מתקיים , ( היא במרכז מחקרי תקשורת רבים . שאלה שלישית נוגעת בהבחנה בין טלוויזיה כמרחב וירטואלי , שאי אפשר להיכנס לתוכו ( לטענתו של יואב , תור , ( 40 לבין טלוויזיה כמרחב פיזי ממשי , אשר הכניסה אליו מותרת למתי מעט בעלי זכויות ( למשל , הורים של חלק מהילדים . ( תיאורטיקנים של צילום ושל קולנוע ימצאו בוודאי עניין גם בנושא הנוסף , המעסיק את הילדים : מעמדם של המצולמים , המשתנה מאובייקטים , שאינם יכולים לראות את עצמם במהלך הצילום , לצופים , המתבוננים בתצלומים של עצמם - לאחר מעשה ( תורות . ( 59-56 הילדים מגיעים אל הדיון בשאלות אלה במעבר הדרגתי , שמתחיל בדיון נקודתי ומקומי . הם נשענים על ידע משותף נרחב בתרבות-פופולארית ילדית ( אשר כאן לדמות של בילבי יש בה תפקיד מכובד , ( כתשתית לדיון בסוגיות מורכבות ומרוחקות . לליבון הסוגיות המורכבות 2 הפסקות לא מתוזמנות ( כמו בדוגמה ( 1 מופיעות בתעתיקים במקרים של בעיות טכניות בהקלטה .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר