פרק 1 מבוא: כשירות תקשורתית, שיח אורייני ושיח עמיתים שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו

עמוד:5

פרק 1 מבוא : כשירות תקשורתית , שיח אורייני ושיח עמיתים שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו " מילים הן כל מה שיש לנו" ( סמואל בקט ) מה הן יכולות השיח של ילדי גן ושל טרום-מתבגרים ? כאשר אנו מקשיבים לשיחות בין ילדים צעירים , אנו נפעמים מהיכולת שלהם לנהל לעתים דיון רציני וממושך בסוגיות המעסיקות אותם , ומופתעים מנקודות המבט הייחודיות שהם מציעים לדיון . ילדים בני 4 שנים ו5- שנים מגלים יכולת להקשיב לזולת ולענות לעניין , לפתח טיעון , לספר סיפור ולהציע הסבר ברמות הולמות לגילם . יכולות אלה התפתחו בהדרגה מאז תחילת הדיבור , והן הולכות ומשתכללות עם הגיל . כיצד , אם כן , הילדים רוכשים את כישוריהם התקשורתיים ? בספר זה נטען כי כישורים אלה מתפתחים , במידה רבה , דרך השתתפותם באירועי שיחה משמעותיים עם ילדים אחרים . ראו , למשל , בדוגמה 1 שלהלן . דוגמה : 1 היא )) בילבי (( לא תיעלם בכלל ינואר , 2000 גן גלית משתתפים : נעמי , 5 ) 5 ; 9 שנים ו9- חודשים , ( אורן , , 5 ; 10 יואב , , 4 ; 3 הגר , , 4 ; 5 אריאל , , 4 ; 6 רונית , , 4 ; 8 ושלושה ילדים נוספים מקור : הקלטת שולחן , תורות 62-26 הילדים יושבים ליד שולחן ציור . הם דנים בדמות של בילבי בסדרת אנימציה , המוכרת להם היטב . יואב הוא , כנראה , הראשון שהעלה את הנושא של בילבי . הדבר אינו ברור , כי ההקלטה מתחילה בעיצומה של השיחה בנושא זה . יואב רוצה "להיכנס לטלוויזיה" ו"להביס" אותה . הגר מסבירה כי אם הוא ייכנס לטלוויזיה , "כל הטלוויזיה שלך היא תיהרס . " מכאן הדיון מתפתח בשאלה אם ניתן לגרום לה להיעלם . 1 לגרסאות קודמות של הסעיפים , הדנים בכישורי שיח ובאוריינות שיח בפרק זה , ראו בלום-קולקה , ש . ( תשס"ב . ( סוגות של שיח אורייני דבור : היבטים התפתחותיים ובין-תרבותיים . סקריפט . 25-9 , 4-3 , וכן בלוםקולקה , ש . ( תשס"ח . ( שפה , תקשורת ואוריינות : קווים להתפתחות השיח האורייני . בתוך : פ . ש . קליין ו-י . יבלון ( עורכים , ( ממחקר לעשייה בגיל הרך ( עמ' . ( 154-117 ירושלים : האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר