תוכן עניינים

עמוד:3

תוכן עניינים דבר 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 מבוא : כשירות תקשורתית , שיח אורייני ושיח עמיתים 5 . . . . . . . . . . . . . . . שושנה בלום-קולקה ומיכל חמו 2 מפת הסוגות והכיולים בשיח עמיתים בגילי הגן ובית-הספר : עושר ומגוון תרבותי , חברתי ואקדמי 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שושנה בלום-קולקה 3 מה הסיפור של סיפורי שיחה ? 87 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . טליה חביב , זוהר קמפף ושושנה בלום-קולקה פרק 4 הסברים בשיח עמיתים : תכנים ותפקודים 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיכל חמו ודבי הוק-טגליכט פרק 5 " עכשיו אמרתי שעוד פעם דני חזר להיות דני : " על אירועים טיעוניים של ילדי גן בשיח עמיתים 153 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שרה זדונאיסקי-ארליך פרק 6 חשיבותו של דיבור על דיבור בשיחות ילדים 183 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . חנה אבני-שיין פרק 7 " אני הייתי הבכורה כי אני באמת יותר גדולה ממך : " בין מציאות לבדיון במשחקי "כאילו" של ילדי גן 209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . אפרת מור פרק 8 צמיחתה של שיחה חברתית בקרב ילדים 261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מיכל חמו ושושנה בלום-קולקה פרק 9 " מצטער על מה שעשיתי : " התנצלויות בעולם הילדות 293 . . . . . . . . . . . . . . . . זוהר קמפף ושושנה בלום-קולקה פרק 10 " אפשר להשתתף : " ? לשון הבקשות וההוראות בשיח עמיתים בגן הילדים 326 . . . . . . . . . . . . . . . . . שושנה בלום-קולקה פרק 11 הסוד השמור של שיח עמיתים : התפתחות אוריינית-חברתית בשיח דבור בין ילדים ובין מבוגרים לילדים 352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . שושנה בלום-קולקה וטליה חביב מילון מושגים 379 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . רשימת מקורות 386 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נספח א ( לפרק : ( 2 ניתוח רצף השיח באירוע ההקלטה "כלוב התינוקות" 414 . . . . . . . . . . נספח ב ( לפרק : ( 2 התפלגות הסוגות בחתכים שונים 424 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נספח ג ( לפרק : ( 3 ניתוח סיפורים - ממצאים כמותיים 426 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . המחברים . 429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר