מבוא ראשון: על המטפורה ועל חשיבה במטפורות

עמוד:9

השימוש במטפורות כפי שנעשה על ידינו אינו בבחינת מיומנות חדשה , אלא . הוא הפעלה מודעת ומכוונת של יכולת המוטבעת במוח האנושי . לאקוף וג'ונסון ( Lakoff & Johnson , 1980 ) רואים בחשיבה מטפורית מרכיב טבעי של תהליך החשיבה האנושי , שלרוב איננו מודעים לו , מושגים הצומחים מתוך ההתנסות שלנו אינם נוקשים וחד-משמעיים אלא להפך , הם גמישים ופתוחים . המטפורות הן כלים שיטתיים המאפשרים להגדיר את המושגים ולשנות את טווח היישום שלהם . לטענתם של לאקוף וג'ונסון , למטפורות חדשות יש כוח ליצור מציאות חדשה . דבר זה יכול לקרות כאשר אנחנו מתחילים להבין את ההתנסות שלנו במונחים של מטפורה חדשה , וזו משפיעה על ההתנהגות שלנו . אנחנו מעצבים את הפעולות שלנו באמצעות מערכת התפיסה . כאשר מטפורה חדשה נכנסת למערכת זו ותופסת את מקומה של מטפורה קודמת , היא משנה את תפיסת המציאות שלנו ובעקבותיה את התגובות שלנו למציאות זו . חלק גדול מתהליך ההבנה שלנו את עצמנו הוא תהליך חוזר ומתחדש של בירור המשמעות שאנחנו נותנים לעשייה שלנו , כלומר , חיפוש אחר המטפורות האישיות המעצבות משמעות זו ומבטאות אותה . לדוגמה , נתאר לעצמנו מורה החושבת על כיתה במונחים מטפוריים של "חדר בספרייה העירונית , " לעומת מורה החושבת על כיתתה במונחים מטפוריים של "בורסה לידע . " לא צריך הרבה דמיון כדי לתאר את השוני בהתייחסותן של המורות האלה לנושא המשמעת בכיתתן , לתפיסת תפקידן כשומרות עליה , ולהכנתן את אופי הלמידה המצופה מתלמידיהן . דה בונו < De Bono , 1980 ) מכנה סוג זה של חשיבה בשם "רוחבית" ( לטראלית , ( ורואה בה אופן חשיבה המשלים ומעצים את החשיבה ה"אורכית , " האנליטית . . 2 אנחנו מבקשים להסב את תשומת לב הקוראים לכך שבעבודה זו איננו עושים את האבחנות הספרותיות המסורתיות בין "מטפורה '' לבין "דימוי . " על פי הגדרה ספרותית , מטפורה היא שימוש במילה או בניב לא בהוראתם הפשוטה אלא בהוראה שאולה מעניין אחד לעניין אחד לשם יתר ציוריות או הבנה . דימוי פירושו הבלטת העצם או הגוף המתואר על ידי השוואתו לאחר , ידוע ומוחשי יותר . לפיכך , הצירוף "השמיים בוכים ' הוא מטפורה ; '' השמיים בוכים כמו תינוק" הוא דימוי . בעבודה זו המילים "מטפורה" ו"דימוי" משמשות אותנו לחלופין מבלי שנבחין ביניהן , משום שגם הדימויים וגם המטפורות מאפשרים לראות דבר אחד כאילו הוא דבר אחר ; באמצעות שניהם ניתן לעשות קונקרטיזציה וויזואליזציה של מושגים , של מחשבות , של תחושות ושל רגשות ; דימויים ומטפורות גם יחד מייצגים עבורנו את המציאות , בין שהיא אובייקטיבית ובין שהיא סובייקטיבית ,

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר