הזמנה למחול מטפורי

עמוד:6

א » ך מתחילים לקרוא בספר זה ? דרך המלך מובילה למבוא עיוני-תיאורטי , העוסקת בהכרת העולם התיאורטי - מחקרי שבתוכו מעוגן הנושא . המבוא יציג אפוא את הספרות העוסקת בתחום . נטיית הלב שלנו מובילה למבוא שונה , אישי . זהו מבוא המספר כיצד כל אחד ואחת מאתנו הגיע לעסוק בתחום הדמיון והמטפורות . אם כן , אלו הם ארבעה סיפורים אישיים . אתם הקוראים מוזמנים לבחור דרך איזה מבוא להיכנס . אולי אפילו יהיו מביניכם שיבחרו לדלג על שני המבואות ולהתחיל מיד בסיפור המעשה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר