תוכן עניינים

עמוד:4

התםננ / ח . בתפיסות עולם ח'נוט / ת של סטודנטים להוראה באמצעות עבודה מטפורית 117 PW'k h - מבוא 117 הנחות היסוד שבבסיס העבודה המטפורית 117 עבודה במטפורות - מבט אישי 118 הסדנה : התנסות בעבודה מטפורית 120 שימוש בדמיון ובמטפורות בהגשת חומרי אמנות במסגרת שיעורים הגיל הרך /*' לסטודנטים להוראה במסלול - ו /^ י ^ ל 151 מבוא 151 יחסיי עם עולם הדמיון והשפעתו על עבודתי 155 הסטודנטים 160 דרכי העבודה בקורס "הגשת חומרי אמנות כמודל חינוכי" 168 סיכום 189 סוף דבר 190 ביבליוגרפיה 192

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר