תוכן עניינים

עמוד:3

owuvn p \ n הזמנה למהול מטפורי 5 מבוא ראש : // על המטפורה ועל חשיבה במטפורות . 7 מבוא שני : ארבעה מפגשים א'ש"ם ראש / נים עם עולם הד 0 יון והמטפורות 12 הסיפור של עמוס 12 הסיפור של אריאלה 12 הסיפור של מילי 14 הסיפור של יעל 15 שפת הדמיונפורה 11011 * 2 - ר 17 הכול התחיל בגלל דני 17 מה פתאום דמיון ? 17 למה כדאי ללמוד "דמיונפורית" 19 הדמיונפורה כשפת ילדים 29 איך הדמיון עובד ? 31 איך מדברים "דמיונפורית" בהכשרת מורים 34 סיכום 47 נספח ; המסע במרחבי הדמיונפורה ? מצגת מאת / ' 7 יל 53 pf e מ 0 ע maun אל נבכי תפיסת / המקצועית של מורה ושל מנתה - 71 / h ?} vf knk מבוא 71 הכרות והזמנה למחול משותף 73 המסע של דיאנה : להיות מורה - ארבע מטפורות לסיפור אחד 74 המסע של אריאלה ? להיות מלווה שותפה לדיאלוג רפלקסיבי באמצעות מטפורות 91 אחרי עשר שנים 102 על מקומה של חשיבה מטפורית בדיאלוגים של הדרכה פדגוגית 104 סיום 114

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר