הקדמה - הדרכה והדרכה פדגוגית: הגדרות, מוקדי התערבות, מטרות

עמוד:10

. 7 לשפר את מיומנות המדריך לפתח דיון בין המונחים , כבסיס לשיפור הארגון המושגי של הידע שלהם בנושא העומד במרכז שיחת ההדרכה . יחידת הוראה זו מציעה גישה שיטתית להכשרת מדריכים פדגוגיים בהנחה כי איכות האינטראקציה ב » ן המדריד למודיד במכללה ובין הסטודנטיות והמורות לילדים היא מרכיב מרכזי ( אם כי לא בלעדי ) בתוצאות ההדרכה או ההוראה . חשוב גם לזכור כי אינטראקציה טובה בין מורה לתלמידים ובין מדריך למודרכים איננה תחליף לבקיאות בתוכני ההוראה , ושידע מקיף של מורה או של מדריך בנושא כלשהו אינו מבטיח למידה אופטימלית ; קשר הוראה או הדרכה מוצלח המתלווה לכך הוא שישפיע לחיוב על תוצרי הלמידה . אי-הבהירות הנוגעת לתהליך ההדרכה נובעת בחלקה מהתשובות לשאלות מהי למידה וכיצד היא מתבצעת ? ומהם מאפייניה של אינטראקציה טובה או איכותית בין מחנכות לילדים ובין מדריכים לבין סטודנטים להוראה ? אין תשובות מוחלטות לשאלות אלה . התשובות השונות טמונות במסגרות התאורטיות לסוגיהן . הגדרת הלמידה ומאפייני איכות האינטראקציה בין מדריך למודרך ובין מורה לילד מבוססים באופן חלקי ביחידת הוראה זו על התאוריה הקונטקסטואלית של ויגוצקי ( Vygotzky , 1978 ) ועל תאוריית ההשתנות הקוגניטיבית של פוירשטיין ( Feuerstein & Feuerstein , 1991 ; Feuerstein , Rand & Hoffman , 1979 ; et al ., 1980 ) ושל קליין , . ( Klien , 1991 1988 ) מסגרת תאורטית זו הורחבה מאינטראקציות עם ילדים לאינטראקציות עם לומדים בכלל : ילדים ומבוגרים , תלמידים בגן הילדים ובבית הספר וסטודנטים להכשרת מורים . הבחירה דווקא במסגרת תאורטית זו נבעה מאימוץ הגדרת הלמידה שביסוד התאוריה , שלפיה תהליך הלמידה כרוך בשינוי מתמיד של המבנים הקוגניטיביים של הלומד , שינוי המתבטא בשיפור ההתמודדות עם בעיות ; לפי הגדרה זו , האינטראקציה המוקדמת בין מחנכים לילדים תורמת תרומה מכרעת לתהליך הלמידה ובעקבות זאת להתפתחותם של הילדים . פוירשטיין וקליין מציעים רשימה מקיפה של מאפייני אינטראקציה בין מחנכים לילדים האמורה להוביל לגמישותם הקוגניטיבית של הילדים . ההגדרות האופרטיביות הללו משמשות בסיס טוב , שבהמשך נציע להכניס בו שינויים אחדים , הן ללמידה של ילדים והן ללמידה של מבוגרים . . 3 | לנוחיות הקריאה , נביא מקור ביבליוגרפי מדויק רק כשמדובר בציטוט . לעומת זאת , כשמדובר באמירות תאורטיות הנוגעות לכתביהם של פוירשטיין וקליין נסתפק בייחוס הרעיונות למחבריהם .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר