הקדמה - הדרכה והדרכה פדגוגית: הגדרות, מוקדי התערבות, מטרות

עמוד:8

הקדטה - הדרכה והדרכה פדגוגית : ה גדרות , סוץדי התערבות , סטרות שאלות פתיתה לקוראים שאלות הע / גע / ת להגדרת תפקיד המדריכה . 1 נסי להגדיר מהי הדרכה , בכלל , ומהי הדרכה פדגוגית , בפרט . . 2 אס את מדריכה חדשה - מהם הידע והמיומנויות הנחוצים לך באופן אישי לקראת תפקיד ההדרכה הפדגוגית ? אם את מדריכה ותיקה - מהם הנושאים שהיית רוצה להעמיק בהם כדי למלא את תפקידך ביתר סיפוק ? שאלות הנוגדת לפעילות היומיומית של המדריכה . 1 מהם מוקדי ההסתכלות השגרתיים בעת הצפייה על עבודת הסטודנטיות במעון , בגן או בבית הספר ? א . באילו היבטים בתפקודה של הסטודנטית את מתמקדת במיוחד בעת ההתבוננות ? ב . מהם ההיבטים הנוגעים לתפקוד המסגרת החינוכית הבית ספרית והמכללתית שמעסיקים אותך במיוחד ? . 2 מהם נושאי השיחה המרכזיים עם הסטודנטית בעת ביקור בכיתות אימון או בעקבות הביקור ? . 3 מי הקובע בדרך כלל את תוכני השיחה עם הסטודנטית ? ההדרכה הפדגוגית במוסדות להכשרת עובדי הוראה היא חלק מהותי מתהליך ההכשרה , עם זאת , היא תפקיד שאינו ממוסד או מוגדר . ככזה , משמשים בו אנשים בעלי השכלה וניסיון מגוונים , לאו דווקא מתחום ההדרכה . דווקא היעדר ההגדרה מזמין יתר גמישות ומאפשר למדריכים ליישם במהלך עבודתם את תפיסות עולמם המגוונות , ואת ההדגשים והידע שלהם . במציאות אמורפית זו , אך טבעי הוא שחלק מהמדריכים מתמקדים בתכנים שהסטודנטים בוחרים להגיש לילדים ( לדוגמה יצירות ספרות , נושאים מרכזים ) ובדרך עיבודם . אחרים יתמקדו בארגון הסביבה החינוכית ( צורת הישיבה , ארגון האביזרים , ארגון הכיתה או הגן , ( ואחרים - באישיות הסטודנטית או באינטראקציות בינה לבין הילדים . יתרה מזו , לעתים קורה שלשניים או לשלושה מדריכים , הצופים בו-זמנית ן . 1 נקטנו לשון נקבה לנוחיות הכתיבה . הטקסט , כמובן , מיועד לקוראים ולקוראות כאחד .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר