פתה דבר

עמוד:6

הלימודים של הסטודנטיות במסלול לגיל הרך בשנה אי ובשנה בי . בד-בבד הוכנס למערכת הליסודיס בשנה ד' קורס בחירה בנושא 'למידה מתווכת לגיל הרך . ' ארנה שסר עשתה ניסיונות דוסים להכניס את נושא התיווך להדרכה במסלול לגיל הרך במכללת סמינר הקיבוצים . רותי סנדרובי'ן , פסיכולוגית המלמדת במסלול לגיל הרך במכללת לוינסקי , יזמה השתלמות לפסיכולוגים חינוכיים מהרצליה בנושא ההדרכה המתבססת על תאוריית התיווך . כולנו הרגשנו צורך למסד את שיטת ההדרכה ולהגישה בכתב לשימושם של מדריכים פדגוגיים במכללות השונות . כך נולד הרעיון לכתוב יהידת הוראה בנושא ההדרכה המתמקדת באינטראקציית ההדרכה וההוראה . החלטנו לכתוב את יחידת ההוראה במקביל להתנסות בכל שלבי ההדרכה ובדרך זו התקיים 'דיאלוג' מתמיד בין ההתנסות לבין הכתיבה . כתיבת הפרקים של יחידת ההוראה הנחתה במידה רבה את דגם תכניות ההדרכה , ואילו ההתייחסויות של המשתתפות בתכניות ההדרכה ושל הסטודנטיות שלמדו בקורסים ללמידה מתווכת במכללת לוינסקי השפיעו על הכתיבה ועל המבנה של יחידת ההוראה . שיטת ההדרכה המוצגת להלן מהווה תרומה לגיבוש ידע ההדרכה הפדגוגית , ויישומה מצריך זמן ופיתוח אישי מתמיד מצד המדריכים הפדגוגיים . זאת ועוד , שילובה כגישת הדרכה במסלולים לגיל הרך ובמכללות בכלל מחייבת שינויים ארגוניים מערכתיים . יחידת ההוראה יכולה להוות רק חומר הדרכה , אך למידה מעמיקה של שיטת ההדרכה מצריכה התנסות מונחית . מומלץ אפוא שקריאת המדריך תלווה בהתנסות בשטח , מוטב התנסות מונחית . יחידת ההוראה איננה מודולרית , ועל כן רצוי לקרוא את הפרקים לפי סדר . לחלופין , ניתן "לחוש" את גישת ההדרכה על ידי קריאת הפרקים היישומיים 5 ו , 6- ואחר כך לחזור ולקרוא את יחידת ההוראה לפי סדר . הפרק הראשון מביא את הרקע התאורטי . זהו פרק כבד ומורכב , והוא חשוב להבנת הרציונל התאורטי ממנו צמחה הגישה " הדרכה כתיווך לקראת אוטונומיה . " מומלץ גם לחזור ולקרוא פרק זה עם סיום קריאת היחידה כולה . פרק 2 "עקרונות תיווך סיכום הגדרות , דוגמאות ותרגול , " ופרק , 3 " פרופיל האינטראקציה בין מחנכת לילדים ובין מדריך לסטודנט , " מפרטים ומדגימים את התכנים בפרק התאורטי . פרק , 4 "הדרכה רגישה ומעודדת אוטונומיה , " הוא פרק עיוני בעיקרו , עוסק בהצגת מטרות , מוקדי ומהלך ההדרכה . פרקים 5 ו6- מציגים דוגמאות של יישום שיטת ההדרכה , לרבות ניתוח אינטראקציית ההוראה וההדרכה . בפרק , 5 מוצגת הדרכה של סטודנטית ממכללת לוינסקי בעקבות פעילות מדעית עם קבוצת תלמידים מן החטיבה הצעירה . בפרק , 6 מוצגת הדרכה של גננת עם קבוצת ילדים בני שלוש בנושא "הבעת כעס , " בעקבות פעילות מתוך התכנית הטיפולית לגיל הרך "אפשר גם אחרת . " פרק 7 כולל תרגילים לשיפור מיומנות הצפייה והניתוח של אינטראקציות .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר