תוכן העניינים

עמוד:4

פרק . 7 כלי תצפית וניתוח אינטראקציות / קלוזי טל 165 ביבליוגרפיה 170 רש > סת ל / רש > ל »? ם , ציןרים ןטנלאןח . תרשים : 1 . 1 קשרי הגומלין המשוערים בין עקרונות התיווך 21 תרשים : 3 . 1 פרופיל אינטראקציה כגורם מתווך בין תפיסות חינוכיות לבין צמיחה רגשית וקוגנטיבית 60 תרשים : 3 . 2 פרופיל אינטראקציה בין מדריכה מבוגרת למודרכת מבוגרת ( הרכבת פאזל ) 66 תרשים : 5 . 1 פרופיל אינטראקציה בין סטודנטית לבין ילדים - פעילות "נר לי דקיק" 99-97 תרשים : 5 . 2 פרופיל אינטראקציה בין מדריכה לסטודנטית 118 תרשים : 6 . 1 פרופיל אינטראקציה של מחנכת עם 6 ילדים "כשכועסים אז כועסים 133-131 " ... תרשים : 6 . 2 פרופיל אינטראקציה של מחנכת עם 6 ילדים "כשכועסים אז כועסים - " ... היחס שבין מידת השתתפות המחנכות לבין מידת השתתפות הילדים 134 תרשים : 6 . 3 פרופיל אינטראקציה של משחק התפקידים "מדריכה-מחנכת" 159 תרשים .-6 . 4 פרופיל אינטראקציה של משחק התפקידים "מדריכה-מחנכת" היחס שבין מידת השתתפות המדריכה לבין מידת השתתפות המודרכת 160 ציור . 3 . 1 קשר גננת-הורים 68 ציור : 3 . 2 קשר גננת-ילדים 68 טבלה : 4 . 1 מוקדי הדרכה 81 טבלה : 5 . 1 יחס בין מספר השאלות של שרית לבין מספר השאלות של הילדים ובין מספר השאלות של המדריכה לבין מספר השאלות של שרית 99 טבלה . 6 . 1 שאלות מנחות לניתוח ההדרכה של רונית עם יעל 151 טבלה : 6 . 2 סיכום השכיחויות של עקרונות התיווך 161

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר