הדרכה כתיווך לקראת אוטונומיה

עמוד:2

צ » ח . פ > ו / ןח -. ד"ר קלודי טל ( מרכזת , ( מכללת לוינסקי לחינוך אתי בכר , מכללת לוינסקי לחינוך דבורה וייסבורט , מכללת לוינסקי לחינוך רות סנדרוביץ , מכללת לוינסקי לחינוך אורנה שמר , מכללת סמינר הקיבוצים מדור צ » ת > פיל / ןח.- יהודית שטיימן ( מרכזת ) לאה אקשטיין ד"ר שרה שמעוני עריכה לשןמת : ליאורה הרציג , אניטה תמרי עריכה גרפית.- אירית ביטר ל 7 )/ ה לפרוס' » ע ^ ב ראנד ( לדייר פנעה פרנקל . העחל / יהם חרסו לנן רבןת . מסת"ב 965-7182-17-4 © כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת , תשס"א מען למכתבים : ת " ד 48538 תל אב » ב מיקוד 61484 טל' 03-6901406 פקס' 03-6901449 רח ' שושנה פרסיץ , 15 תל אביב ( בבניין מכללת לוינסקי ) WWW : http : // www . mofet . macam . ac . il Email : info @ mofet . macam . ac . il הדפסה דפוס קדם , תל אביב טל . 03-6811197

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר