פרק 1: מהי לקות למידה

עמוד:10

הנמצאות כל הזמן ביחסי גומלין והשפעה הדדית בתוך כל תת-מערכת , בין התתמערכות , וכן באינטראקציה בלתי פוסקת בינן לבין סביבתן . מורכבות המערכת הנוירולוגית וחשיבות יחסי הגומלין בין תת-המערכות מדגישות את חשיבות שאלות התזמון בהבנה של התפתחות התפקוד התקין מחד גיסא , ואת קשיי הלמידה מאידך גיסא . הדגשת החשיבות של יחסי הגומלין בין הילד לסביבתו בתהליך התפתחותו ממקדת עניין בהשפעה של המערכת החינוכית על התפתחות תלמידים לקויי למידה ובו זמנית בהשפעת הנוכחות של התלמידים על המערכת . כל זאת מתוך התייחסות מובחנת לרכיביה השונים , כגון המורים , ולתהליכי הלמידה . הידע המתפתח בשנים האחרונות על משמעות הליקויים אינו חד משמעי בהשלכותיו , אם כי שיטות הדמיה מוחית מאפשרות לחקור את המוח הלומד בתהליכי הפעולה שלו , ובכך לקדם את ההבנה של תהליכי הלמידה התקינה והקשיים בלמידה . באמצעות שיטות אלו ניתן להתבונן במוח בעת הלמידה ולהבחין בין אזורים פעילים לאזורים המגלים רמת פעילות נמוכה . ככל שהאזור במוח פעיל יותר , נעשה שימוש רב יותר בגלוקוזה , ונוצרת "נקודה חמה" של הפקת אנרגיה . ככל שהפעילות מוגברת - הופעת הנקודה יותר בהירה וברורה . המחקר באמצעות שיטות אלו ( fMRI , PET ) אישר , כי ניתן להבחין בשלוש מערכות הקשורות ביניהן : מערכות המכירות תבניות , מערכות היוצרות תבניות - מערכות אסטרטגיות , ומערכות הקובעות קדימויות וסדר העדפותהמערכות האפקטיביות . קבוצת המערכות הראשונה , המתמקדת בהכרת תבניות והנמצאת בחצי האחורי של הקורטקס - ( posterior half of the brain cortex ) מאפשרת לאדם לזהות גירויים שונים ולהכיר את משמעותם . היא מאפשרת הכרה של תבניות , כגון אותיות ומילים , או של מושגים מורכבים , כמו זיהוי המבנה של קטע ספרותי והבחנה ברכיבים הייחודיים שלו . הקבוצה השנ"ה של המערכות , המכונות לעתים "מערכות אסטרטגיות , " נמצאת בחלק הקדמי של המוח - באונות הפרונטאליות . היא כוללת מערכות הלומדות כיצד לעשות פעולות פשוטות ומורכבות , כגון לכתוב בעיפרון , לקרוא ספר , לתכנן נסיעה או לכתוב חיבור . מערכות אלה כוללות פעילויות , מיומנויות ותכניות - תבניות של פעולה . הן חיוניות בכל תהליך של למידה , אך תלויות במערכות הראשונות המזהות את הגירויים ומכירות אותם . קבוצת המערכות השלישית , המערכת הלימבית , ( Limbic system ) נמצאת במרכז המוח ואחראית לרגשות . קבוצה זו קובעת בכל פעילות את סדרי העדיפות ואת הערכת הסיכויים והסיכונים , והיא אחראית למוטיבציה ולהתמדה של הפרט נוכח קשיים . שלוש הקבוצות של מערכות אלו פועלות כל הזמן , ויחסי הגומלין ביניהן משפיעים על יעילות הלמידה ועל הבנת ליקויי למידה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר