פרק 1: מהי לקות למידה

עמוד:9

פרק : 1 גזי ; לקוח . לגזי ררו קיימות הגדרות שונות ללקות למידה . לצורך הדיון בחוברת זו מוצגת ההגדרה המקובלת על חוגים רחבים של אנשי מקצוע בתחום ליקויי למידה : ( on Learning Disabilities National Joint Committee ) " לקות למידה הוא מונח כללי שמתייחס לקבוצת הפרעות הטרוגנית המתבטאת בקשיים משמעותיים ברכישה ובשימוש בהקשבה , דיבור , קריאה , כתיבה , המשגה , ו / או יכולות מתמטיות . הפרעות אלו הן פנימיות לפרט , ומניחים שנובעות מדיספונקציה נוירולוגית מרכזית , והן יכולות להופיע לאורך מעגל החיים . על אף שלקות למידה יכולה להתרחש בו זמנית עם תנאים מגבילים נוספים ( פגיעה חושית , פיגור שכלי , הפרעה רגשית וחברתית , ( או תנאים חיצוניים ( הבדלים תרבותיים , הוראה לא מספיקה או לא מתאימה , ( אין לקות הלמידה תוצאה ישירה של תנאים אלו . ( NJCLD , 1994 ) . " בהגדרה זו יש התייחסות למקור אפשרי של הליקויים - דיספונקציה ( תפקוד לא תקין ) נוירולוגית מרכזית . למודלים התפתחותיים רב ממדיים יש חשיבות מיוחדת - תאורטית ויישומית בהבנת התלמידים . זאת מאחר שהמשגת תפקודם מותנית בבחינת יחסי הגומלין המתקיימים בין יכולות הפרט לקשייו , שהם פנימיים , לבין משתני סביבה ודרישותיה בגילאים השונים . המדובר בלקות ראשונית ( לא תוצאה של השפעות סביבה ) שפוגעת ביכולת האדם ללמוד , כלומר פוגעת בקשר בין היחיד לסביבתו . ההמשגה מצביעה על שלוש קבוצות של תהליכים הקשורות לשפה במובן הרחב של המושג ( כולל שפה מתמטית ושפה חברתית , ( שבהן יכולה להתמקד הלקות של התלמידים : 0 לקות בתהליכים של קליטת מידע מהסביבה . לקות בתהליכים האחראים לעיבוד המידע , לשמירתו ולארגונו ( תהליכי עיבוד . ( לקות בתהליכים האחראים להפקת מידע ( תהליכי ביצוע . ( מקובל להשתמש במודל התפתחותי , כי על מנת להבין את לקות הלמידה ראוי לבחון את התלמיד בתפקידים הנגזרים מציפיות בקבוצות גיל ובמסגרות תרבותיות . תפקידים אלה מוצגים בפניו בהקשרים לימודיים בשלבי ההתפתחות השונים . הבסיס הנוירולוגי של הלקות עומד ביסוד השימוש במודלים נוירו-התפתחותיים . ר , ר , גיע / ייעוירו-י ^ פו / חוי / יי ; הגישה הנוירו-התפתחותית מתמקדת בחקר יחסי הגומלין בין רכיבים גנטיים ובין השפעות סביבתיות , זאת כדי להבין את ההשפעה של הליקויים , שבסיסם הוא תפקוד נוירולוגי , על ההתפתחות באופן כללי ועל הקשיים הספציפיים של תלמידים לקויי למידה . על פי גישה זו , המוח נתפס כמערכת המורכבת מתת-מערכות נוירולוגיות ,

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר