מבוא: "מציאות חדשה" תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך הרגילה

עמוד:8

ידי השרים לבחון את הסוגיה בגישה מערכתית רב-ממדית , ולהתייחס בהמלצותיה לשאלות אבחון , חינוך וטיפול . המלצה 2 ב- "דו"ח הוועדה לבחינת מצבם של תלמידים עם ליקויי למידה" התייחסה להכשרה למורים ולבעלי מקצוע טיפוליים , והיא הדגישה את הדברים הבאים : כל עובדי החינוך בשלבים השונים של הכשרה להוראה ובהשתלמויות חייבים ללמוד ולרכוש ידע עדכני בתחומי לקות הלמידה , מאחר ולמורה בחינוך הרגיל יש תפקיד מרכזי במימוש היכולת של תלמידים עם ליקויי למידה , המהווים לרוב חלק בלתי נפרד מהכיתה הרגילה . המלצה : 2 . 1 חברי הוועדה ממליצים על הכשרה ( במכללות ובאוניברסיטאות ) והשתלמות של כל הגננות והמורים בחינוך הרגיל והמיוחד בנושאי לקות למידה וליקויים התפתחותיים בגיל הרך . כמו כן ממליצה הוועדה כי לפיתוח הקורסים תתלווה הערכה , ותיבדקנה דרכים לשילובן של טכנולוגיות חדשות . עם זאת , הוועדה לא בחנה את השאלות המתעוררות בהקשר לתפקידי המורים בכיתות ההטרוגניות , ומהם הנושאים והמיומנויות הדרושים להם על מנת לבצע כהלכה את מטרות החינוך וההוראה . כן לא בחנה הוועדה , אילו השלכות יש לזיהוי התלמידים ולהתייחסות לצורכיהם המיוחדים , לא רק על התלמידים עם הצרכים המיוחדים , אלא גם על תהליכי למידה של תלמידים רגילים ועל האווירה הכיתתית . הדיון בחוברת זו יתמקד בשתי קבוצות של שאלות . . 1 סוגיות הקשורות להמשגת הלקות - וההשלכות על שאלות האבחון , סוגיות ההוראה המותאמת לצרכים המיוחדים והטיפול החינוכי הדרוש לפיצוי הליקויים . . 2 סוגיות המתמקדות בפרספקטיבה הכיתתית - תפקיד המורה בהתייחס לשילוב התלמידים ולהתפתחותו המקצועית . כבסיס לדיון יוצגו מודלים תאורטיים להבנת הלקות , הביסוס המחקרי העדכני [ בהתייחס לממצאים המבוססים על דרכי בדיקה נוירולוגיות חדשות כגישות הדמיה ] והתהיות שהוא מעורר בהתייחס לשאלות יישומיות .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר