לקות למידה בכיתה דילמות חינוכיות במציאות החדשה השתמעויות בהכשרה ובהשתלמות מורים

עמוד:2

עורך הסדרה : פרופ' משה זילברשטיין חברי המערכת : פרופ' מרים בן פרץ ד"ר שרה זיו ך"ר אתי זמרן גב' אהובה לאור פרופ' יעקב רנד ד"ר אבי מעפיל מרכזת המערכת : נעמי רבגד עריכה לשונית : נעמי פרידמן אילה בלאנדר עריכה גרפית : nvu בלון , בלה טאובר © כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת , תשס"א . מען למכתבים : ת " ד 48538 תל אביב מיקוד 61484 טל' 03-6901406 פקס ' 03-6901449 רח ' שושנה פרסיץ , 15 תל אביב ( בבניין מכללת לוינסקי ) www . mofet . macam . ac . il Email : info @ mofet . macam . ac . il הדפסה : הפקות חן , תל אביב , 0 ל . 03-6044959

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר