לקות למידה בכיתה דילמות חינוכיות במציאות החדשה השתמעויות בהכשרה ובהשתלמות מורים

עמוד:1

J 1 "DIK > // J 7 / 7 בית ספר למחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות לקוץ ; לגזידי ! בכיו / ר . דילמות חי ; וכיוו / נגחגיאוח , יוחד ^ יו השתמעוי ות בהכשרה ובהשתלמוי ות מורים כיופ י מלכי . מיגליו ; 2000 , KO \ Dh

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר