הקדמה

עמוד:8

להתעמק במשמעם של מילים וביטויים ולהתייחס לסדר הדברים . המטרה היא להקנות ללומדים הבנה בפשוטו של מקרא כדרך שפירשוהו פרשני ימי הביניים . יתרה מזו , תכנית הלימודים לבית הספר הממ '' ד מציבה שורה של התנהגויות לומד בתחום של הבנת המקרא , שעיקרן רכישה של מיומנויות ייחודיות להבנת הפרשנות . על בסיס המיומנויות הנדרשות שם מוצעות בזה שתי חטיבות של מיומנויות חטיבה א - המיומנויות הדרושות כדי להבין את המקרא . 1 הלומד יגלה בפסוק את הקושי אשר מצריך ביאור . . 2 הלומד ימיין את הקשיים שהועלו לסוגיהם השונים . . 3 הלומד יציע תשובות לשאלות ולקשיים שהועלו . . 4 הלומד יחפש בפרשנות את התשובות לקשיים שמצא בכתוב . . 5 הלומד ידע ליישם עקרונות פרשניים ( מושגים וכללים ) כדי להסביר פסוק שטרם למד . . 6 הלומד ידע לבאר עניין בשלמותו תוך התייחסות למקבילות מקראיות ולפרשנים הדנים באותו עניין . חטיבה ב - המיומנויות הדרושות כדי להבין את הפירוש . 1 הלומד יכיר את אותיות רש"י ויבחין בין מובאה מהפסוק ( ד"ה = דיבור המתחיל ) לבין הפירוש . . 2 הלומד יעמוד על הקושי שעמד בפני הפרשן . . 3 הלומד יבחין בין לשונו של הפרשן לבין מקור קדום שהוא מצטט . A הלומד ידע לקרוא פרשן כראוי ( יפסק אותו , יחלק לקטעי משמעות , יבחין בשאלה , בתשובה ופו . 5 . ( ' הלומד יבחין בין פשט לדרש בהתאם לשיטתו של הפרשן . . 6 הלומד ידע לפרש את הפסוק על פי פרשן מסוים . . 7 הלומד יעמוד על הייחודיות של הפרשן 1 א . יכיר ויבין את מטבעות הלשון שלו . ב . יעמוד על ההבדל בין פירושיו השונים . ג . יזהה את סוגי הקשיים שהוא נוהג לטפל בהם . ד . ידע את שיטתו הפרשנית בביאור המקרא . . 8 הלומד ינסה לעמוד על מקורותיו ועל מניעיו ( הפסיכולוגיים , הפילוסופיים , התבוננות בראליה , תשובה למינים וכוי ) של הפרשן .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר