הקדמה

עמוד:6

המקראי על פי גישות פרשניות שונות : היסטוריות , פילולוגיות , פסיכולוגיות , פשט ודרש ופו . ' מטרות הספר ם להציג את גישותיהם ושיטותיהם הייחודיות של חמישה פרשנים ידועים לתורה . . 2 לצייד את הלומד בכלים להבנת הטקסט המקראי על פי גישות פרשניות שונות ולהקנות לו מערכת של שיקולי דעת בבחירת פרשנים . . 3 להקנות ללומד יכולת לזהות קושי בפסוק , להבחין בין התשובות השונות של הפרשנים ולעמוד על המרכיבים הלשוניים , התחביריים והספרותיים שהניעו כל פרשן ללכת בדרכו המיוחדת . . 4 להקנות ללומד יכולת לעמוד על מתודות שונות של פרשנות . פשט , דרש , פרשנות אלגוריסטית וכיו '' ב . . 5 להציג גישה דידקטית המקרבת את הלומד אל עולם הפרשנות . הצעות לשימוש בספר ספר זה חובר מתוך ראייה מערכתית המתייחסת למגוון רחב של משתמשים , החל בלומד העצמאי המבקש להכיר באופן שיטתי את עולם הפרשנות וכלה במרצים המבקשים להורות דרכי פרשנות במוסדות להכשרת מורים או בבתי ספר לחינוך באוניברסיטאות . הספר נכתב כחטיבה שלמה , המציעה מהלך למידה שיטתי לעיון בפרשנות ימי הביניים , אולם פרקי הספר נכתבו כיחידות מודולריות שכל אחת מהן עומדת בפני עצמה . כלומר , אפשר ללמוד בהרחבה על פרשן אחד , להעמיק בלימוד נושא אחד או היבט אחד אצל כמה פרשנים , לבחור דוגמאות מייצגות של דרך פרשנות מסוימת על פי תחומי התעניינות וכדי . הספר עשוי לשמש בסיס לקורס שיטתי בפרשנות ימי הביניים ברמה אקדמית , לטובת סטודנטים המתמחים בהוראת המקרא . שכן לימוד הפרשנות - תחוס ייחודי במכלול של לימוד המקרא והוראתו - מציב בפני הסטודנט קשיים רבים , הן מבחינת השפה והן מבחינת דרכי החשיבה . הספר עשוי לשמש כלי עזר לסטודנט ללימוד הפרשנות גם באמצעות שיטת החקר והגילוי . הוא מציע שאלות ותרגילים ללימוד עצמי ולבחינת הבנתו את החומר , ובצדם תשובות ופתרונות לבדיקה עצמית . ראוי לציין כי תחום הפרשנות הוא מוקד חשוב בהכשרתם של סטודנטים המתמחים כהוראת מקרא בכית הספר העל-יסודי , אך גס סטודנטים במסלול בית הספר היסודי , בעיקר במגזר הדתי , ימצאו בו חומר בסיסי הדרוש להכשרתם להוראת תנ"ך בכיתות הגבוהות .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר