הקדמה

עמוד:5

הקדמה הנחת היסוד של עבודה זו היא כי לימוד המקרא משמעו חתירה להבנת עומק פשוטו של מקרא וכי לימוד זה מלווה תדיר בעיון בפרשני המקרא מתוך אמונה בקדושת התנ '' ך . העיון בפרשנות המקרא בכלל , והוראתה השיטתית של הפרשנות בפרט , כרוכים בקשיים רבים ומותנים בהתמצאות מקיפה ומעמיקה בספרות חז"ל ובדרכי הפרשנות הרבות והשונות . ספר זה נועד לקרב את הלומד אל עולם הפרשנות כדי שיוכל להבין את הטקסט המקורי על רבדיו העמוקים . הספר מבהיר מדוע יש צורך בפרשנות , מציע מבוא כללי לפרשני ימי הביניים ומעמיק את העיון בפרשנותם של חמישה מפרשים 1 ידועים : רש"י , רשב"ם , בכור שור , אבן עזרא ורמב"ן . העיון בפרשנות יתייחס למוקדים אלה : עיון שיטתי בדרכו הפרשנית של כל אחד מהפרשנים הללו . הבחנה בין פשט לדרש : הגדרת הפשט בחיבורו של כל אחד מהפרשנים וזיהוי יחסו לפשט ולדרש . זיהוי יחסו של הפרשן אל חז"ל ובירור אמות המידה שלו לקבלת ביאורי חז"ל או להסתייגותו מהם . עיסוקו של הפרשן בלשון , שימושו בכלים ספרותיים והסתייעותו במדעי עזר כמו לאליה והיסטוריה . נטייתו של הפרשן להסתייע בהסברים פסיכולוגיים כדי להבין את מניעי פעולתם של הדמויות במקרא . מידת השימוש של הפרשן במקורות שהיו לפניו ומידת השפעתו על פרשנים אחרים . עיון משווה בין פרשנים . הפעלה של שיקולי דעת דידקטיים שיסייעו למורה בבחירת הפרשנים ובשילובם ביחידת הלימוד . מטרות החיבור מטרת-העל של חיבור זה היא להעמיק את לימוד התורה על ידי שימוש מושכל ושיטתי בפרשנות של ימי הביניים , ולהקנות ללומד כלים להבנת הטקסט . 1 סדר הבאת הפרשנים בספר נקבע על פי הרצף הכרונולוגי-היסטורי ,

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר