דרכים בפרשנות המקרא : עיון בפרשנות ימי הביניים על התורה - כרך א

עמוד:2

כתיכה : מורי המכללה האקדמית למורים מורשת יעקב : יוסף ניצן - מרכז מיכאל גרוס ד"ר יהושפט נבו ייעוץ מתודי : יעקב פשקוס ייעוץ מדעי : ד"ר אברהם זלקין טרור * וותי פיתוח , טכון טופ '' ת : יהודית שטיימן - מרכזת פנינה כץ ד"ר פסיה צמיר עריכה ליונית : רחל רוקח עריכה ג . רפ \ ת : פנחס יפה עי * וב כריכה ובערים : אירית ביטר מסת"ב 965-7182-20-4 © כל הזכויות שמורות למכון מופ"ת מהדורה ראשונה תש"ס 1999 - מהדורה שנייה תשס"ב 2001 - תייר , 48538 תל אביב מיקוד 61 * 84 טל' 03-6901406 פקס' 03-6901449 רח' שושנה פרסיץ , 15 תל אביב ( בבניין מכללת לוינסקי ) www : http : // www . mofet . macam . ac . il Email : info @ mofet . macam . ac . il הדפסה דפגס יןז מ בע ט , ח . ל אביב , טילי 03-6811187 ת . שס כ

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר