השונות בלמידה בכיתה

עמוד:9

Thinking . West Germany : Kuhlhammer . metacognition , In : F . E . Weinert and R . H . Klue ( Eds . ) . Learning By cational Psychology , pp . 64 , 373-388 . distinguishing between concepts and instruments , Journal of Edu- Murry-Harvey , R . ( 1994 ) . Learning styles and approaches to learning :

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר