השונות בלמידה בכיתה

עמוד:8

מילים ומספרים . על פי גישות אלו יש להתבונן באינטליגנציה בקונטקסט רחב יותר מזה של בית הספר הרגיל ואולי לשנות את בתי הספר בעקבות התבוננות זו . ב . תאוריות העוסקות בגישות לעיבוד מידע , כלומר בדרך שבה ניגש היחיד לעיבוד המידע שבידו . במסגרת זו תוצגנה : . 1 התאוריה ה"פנמנתרפית" של מרטין וסלג'ו ( 1976 ) ומרטון , ( 1988 ) העוסקת בגישה ללמידה , כלומר ביחס בין הלומד לחומר הנלמד . . 2 התאוריה המערכתית של ביגס , ( 1993 ) על פיה הגישה ללמידה תלויה במערכת של גורמים , ביניהם : תפיסות הלומד את מצב ההוראה , חומר הלימוד ועוד . שתי התאוריות הללו טוענות כי תלמידים שונים זה מזה בגישתם ללמידה . גישה זו יכולה להיות מעמיקה או שטחית . גישה מעמיקה מבטאת את העניין בלימוד עצמו , ואילו גישה שטחית באה מתוך הצורך לסיים את המטלה הלימודית תוך מינימום של השקעה . ביגס מתאר גישה נוספת , הגישה ההישגית , הבאה מתוך רצונו של הלומד להשיג הכרה בעצם יכולתו ללמוד . . 3 תאוריות מספר העוסקות בסגנונות הכרה . ג . תאוריות העוסקות בסגנונות למידה , כלומר מתמקדות בהעדפות של הלומד לגבי מרכיבים שונים במצב הלמידה . במסגרת זו תוצג התאוריה של דן , דן ופרייס , ( 1979 ) העוסקת בסגנונות למידה ומונה חמישה סוגי גורמים המשפיעים על "יכולתו של התלמיד לקלוט ולעבד את סביבתו הלימודית ולהגיב עליה : " גורמים סביבתיים , חברתיים , אישיותיים-רגשיים , פיזיולוגיים ופסיכולוגיים . התאוריות שלהלן נבחרו בשל היותן בעלות משמעות יישומית רחבה לתחום ההוראה , היותן ברורות ופשוטות יחסית להבנה והיותן בולטות בתחום השונות בלמידה בתקופתנו . יש לציין כי כל אחת מן התאוריות הללו כוללת התבוננות ביותר מאחת מקבוצות המשתנים המשפיעים על השונות בלמידה אשר הוזכרו קודם לכן משתנים הכרתיים-אישיותיים , משתני ביצוע מטלות למידה ומשתני העדפות התלמיד לגבי מרכיבי מצב הלמידה . גיכליץגר 9 י ?\ קולא , ע . וחובריה . ( 1993 ) אינדיווידואליזציה , קידום אישי של הלומדים . ירושלים : משרד החינוך והתרבות . Halifax , Canada : Dalhousie University , pp . 115-131 . In : L . Curry ( Ed . ) , Learning Style in Continuing Education . Curry , L . ( 1 983 ) . An organization of learning style theories and contructs Flavel , J . H . ( 1982 ) . Speculation about the nature of developement of

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר