השונות בלמידה בכיתה

עמוד:7

האינטליגנציה של הפרט , כלומר אותם ממדים הכרתיים-נפשיים מרכזיים בילד , אשר עליהם מתבססות הגישות לעיבוד מידע וההעדפות במצב ההוראה-למידה . קרי מצאה כי התאוריות השונות הקיימות בתחום עשויות לעסוק בעת ובעונה אחת בכמה מן השכבות המצוינות לעיל . בתכנית הלימודים שלפנינו תוצגנה התאוריות שלהלן : א . תאוריות העוסקות במבנה האינטליגנציה , כלומר בגורמים ההכרתיים והאישיותיים העשויים להשפיע בהליכי למידה . במסגרת זו תוצגנה : . 1 תאוריית "האינטליגנציות המרובות" של הווארד גארדנר , ( 1993 , 1983 ) אשר לפיה ישנם לפחות שבעה סוגים של אינטליגנציה , אשר הרכבם הייחודי משפיע על יכולת הלמידה של התלמיד . תלמיד אשר ניחן למשל באינטליגנציה מילולית גבוהה ואינטליגנציה לוגית מתמטית נמוכה , יתקשה לבצע משימות בחשבון , אך יוכל לבטא עצמו היטב . . 2 תאוריית "האינטליגנציה התלת קשתית" של רוברט סטרנברג , ( 1987 ) אשר לפיה יש לבחון את האינטליגנציה בשלושה ממדים וביחסים שביניהם : א ) עולם החשיבה הפנימי של האדם הכולל את מרכיבי רכישת הידע , עיבוד הידע ומרכיבי המטא-קוגניציה העוסקים בתכנון וויסות מרכיבי רכישת הידע וארגונו . ב ) החשיבה במגע עם העולם החיצוני של האדם הכוללת את יכולותיו להסתגל לסביבה , לשנותה או להחליפה בסביבה אחרת . ג ) החשיבה וקשת הניסיון של האדם , כלומר יכולותיו להתמודד עם מצבים חדשים ולהפוך את הכישורים שפיתח במהלך התמודדויות אלו לחלק אוטומטי מרפרטואר הפעולה שלו . . 3 תפיסת "נופי החשיבה" של דויד פרקינס , אשר לפיה החשיבה הרפלקטיבית המייחדת את האדם ניתנת לפיתוח , והיא כרוכה בנטיות חשיבה הקובעות את מהלכה לא פחות מן הגורמים הקוגניטיביים המאפיינים אותה . . 4 התפתחות החשיבה כפועל יוצא של תיווך חברתי-תרבותי , תפיסותיהם של לייב ויגוטצקי וראובן פוירשטיין , על פיהן ייחודה של האינטליגנציה האנושית בהיותה מתפתחת באמצעות תיווך חברתי-תרבותי . ארבע התאוריות הללו שותפות לתפיסה האינטליגנציה כקונטקסטואלית , כלומר תלויה במרכיבי תרבות , זמן ומקום במובן הרחב , כביזורית , כלומר מרחיבה פעולתה באמצעות עזרים ומשאבים אנושיים , טבעיים וטכנולוגיים , כדינמית , מורכבת ומתפתחת , ובעיקר כניתנת לפיתוח . התאוריות הללו שונות בגישתן מן התפיסה הקלסית שלפיה האינטליגנציה היא מה שנמדד במבחני אינטליגנציה , כלומר כשרים דומים לאלו הנדרשים בבית הספר הקונווציונלי , כמו : הבנה מילולית , יכולת מילולית , יכולת לוגית מתמטית וזכירת

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר