מבנה התוכנית והמלצות להפעלתה

עמוד:6

השונותבלמידה בכיתה המחקר העוסק בשונות בלמידה הוא רב ממדים ומאופיין בריבוי תאוריות ותפיסות , בריבוי משתנים ובמגוון רחב של השלכות והשתמעויות לתחום החינוך . חוקרים שונים סיווגו את התאוריות העוסקות בהבדלים האינדיווידואליים בין הלומדים לקבוצות על פי המשתנים המשותפים להן . להלן תוצג חלוקתה של קרי . ( 1990 Curry , 1983 , 1987 ) קרי סקרה 21 כלים לבדיקת שונויות בלמידה וחילקה אותם באופן שיטתי לשלוש שכבות , שהיא מדמה אותן לגלדי בצל . בסקירתה נחשפו באופן מהותי שלוש רמות של משתנים המשפיעים על השונות בלמידה . 1-. השכבה העליונה כוללת משתנים העוסקים בהעדפות התלמיד לגבי המרכיבים השונים של מצב ההוראה . למשל : העדפות של אסטרטגיות , אופי המורה , אופי הסביבה הלימודית ואופי המטלה הלימודית . . 2 השכבה האמצעית עוסקת במשתנים הקשורים בעיבוד מידע , כלומר בגישות השונות של תלמידים לפירוש המידע , לארגונו , לזכירתו ולהבנתו לשימושים שונים . . 3 השכבה הפנימית כוללת משתנים הקשורים לסגנונות הכרה אישיים בזיקה למבנה ב"פורטפוליו" הכוונה לתיק עבודות של הסטודנט , המייצג נאמנה את התחומים שנלמדו במסגרת קורס או סדנה , ואשר נבחרו על ידי הסטודנט בשיתוף עם מוריו ובהנרוייתם . זוהי דרך הערכה חלופית המקובלת כיום בתחומי הכשרת מורים וברבים מבתי ספר . ניתן להעריך את למידת הסטודנטים על ידי פורטפוליו * של עבודות מן הסוגים שצוינו לעיל , הכולל גם התייחסויות ביקורתיות לחומרי קריאה בנושאי הקורס וקטעי רפלקציה על הלמידה שהתרחשה במהלכו . יש לציין כי למידת התחום העוסק בשונות בלמידה וביישומיו מזמינה את המורה או את המתכשר להוראה למסע גילוי השונויות לעומקן . סביר להניח שהחוזר מן המסע יראה אחרת את הנעשה בכיתתו וישנה את הוראתו ואת דרכי הערכתו . חשוב להעביר לסטודנטים שעליהם ללמוד את התפקיד של "חוקר משתתף בפעולה" בכיתותיהם , שכן הם נדרשים תוך כדי עבודתם בכיתה להתבונן בתלמידיהם ולגלות כיצד כל אחד מהם תופס את המטלות הלימודיות השונות ומגיב עליהן בדרכיו שלו . עם זאת , יש לחזור ולציין בפני הסטודנטים כי עליהם להיזהר מאוד מקביעת התרשמויות לאחר צפייה אחת ומתיוג התנהגויותיו של התלמיד . חשוב לצפות בתלמידים שוב ושוב על מנת להבחין בתופעות חוזרות ומשמעותיות בהתנהגות . גישה סקרנית , הרפתקנית , פתוחה וגמישה תסייע למורה ולסטודנט לגלות את השונויות ולהיות ערים לתמורות החלות בהן .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר