כל אחד חושב אחרת : כל אחד יודע אחרת, כל אחד לומד אחרת

עמוד:ב

ע ^ רר , 1 כי / יביו : JIVOL ^ אר , ובר , לוין : hyv !> />// y ע 1 ' י ר , , 1 jiyoiii מכללת לויגסק 1 לחיו 1 ר- מרכזת , אר , ובר , לוין , מכללת . לויסקי לחיגור ד"ר ג 1 ' ץית . 0 גל , מכללת , לויעסק 1 לחיעור מדור : * ווח . י פיתוח : ' תודית , ע 1 ג " 1 טן - מרכזת . 'WD כץ דיר כסיר , * נמיר עריכץ ו לשועי ^ געמ כרידמן עץ יכ ^ גרכי : /> אירית ביג 1 ר ת . ד . 48538 תל אביב מיקוד 484 ו 6 טל . 03-6901406 פקס . 03-6901449 רח' שושנה פרסיץ 15 תל אביב ( בבניין מכללת לוינסקי ) WWW : http : // www . mofet . macam 98 . ac . il Email : info @ mofet . macam 98 . ac . il

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר