פרולוג: מימוש עקרונות של מחקר פעולה בהכנת הסמינר ובאופן ניהולו

עמוד:10

שונים בארץ . צוות ההיגוי בחר מבין ניירות העמדה את אלה שהתאימו במיוחד למטרות הסמינר . כן הוזמנה להשתתף ד"ר ג'ין מקניף , חוקרת אורחת מאנגליה , שנחשבת כמומחית בינלאומית בתחום של מחקר פעולה . שלושים ניירות העמדה שהתקבלו לסמינר דנו מהיבטים רבים ומגוונים בסוגיית הקשר בין מחקר פעולה לבין פרדיגמת המחקר האיכותי , לדוגמה -.הדומה והשונה בין מחקר פעולה לבין מחקר איכותי ; דיון במקומו של החוקר במחקר האתנוגרפי ובמחקר פעולה או ביחסי הגומלין בין חוקר לנחקרים ובין חוקר לעולם הנחקר ; בעיות של הזרה במחקר פעולה לעומת מחקר אתנוגרפי ; מהו הידע שנוצר במחקרי פעולה שיתופיים , או מהו הקשר שבין פירוש אמין של המציאות במחקר פעולה לבין שינוי המציאות ובנייתה מחדש . ניירות עמדה נוספים דנו בתרומה שיכולה להיות לעיסוק במחקר איכותי ובמחקר פעולה בהכשרת המורים ובפיתוח המקצועי והאישי של מורים בשדה , וכתרומתו של מחקר הפעולה בשדה הבית-ספרי . אחרים דנו במחקר הפעולה הביקורתי כמכשיר לשינוי חברתי , בהצמדת אוריינטציה חברתית או חינוכית ברורה במחקר פעולה לעומת המחקר האתנוגרפי , שנמנע מהגדרת ערכים ומכוונויות ; בקשר של המחקר האיכותי לעולם הפוסט-מודרני ולצורך בשינוי מערכתי . היו ניירות עמדה שעסקו באתיקה ופוליטיקה במחקר איכותי בכלל ובמחקר פעולה בפרט , ודנו בשאלה מה ייחשב כהצלחה של מחקר פעולה וסוגיות של בקרת איכות . הנושאים המרכזיים שהופקו מניירות העמדה היו הבסיס לקביעת תוכני הסמינר ; הם הגדירו את הבעיות העיקריות שמתלבטים בהן החוקרים והמורים בתחום זה והעלו מגוון רחב ועשיר של נושאים אפיסטמולוגיים , מתודולוגיים ומעשיים . כותבי ניירות העמדה שהתקבלו לסמינר קיבלו הנחיות מפורטות כיצד לשכתב , למקד ולהפוך את נייר העמדה ל"נייר עבודה , " כך שייווצר בסיס כתוב ומנוסח לדיונים במהלך הסמינר וללמידה ממשית . ניירות העבודה כולם הועלו לאתר האינטרנט של הסמינר והיו נגישים לכל המשתתפים שבועות אחדים לפני פתיחת הסמינר . כשהחל הסמינר חולקה למשתתפים חוברת ערוכה ומודפסת של ניירות העבודה ( לוי , . ( 2003 כך הסתיים למעשה השלב של " הגדרת הבעיה " ותיאורה .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר