פרולוג: מימוש עקרונות של מחקר פעולה בהכנת הסמינר ובאופן ניהולו

עמוד:9

איתור הבעיה , תיאורה והגדרתה בכנס בנושא "המחקר האיכותי בחינוך " שנערך באוניברסיטת תל-אביב בספטמבר , 2001 עלו שאלות וסוגיות הנוגעות לקשרים תאורטיים ומעשיים בין מערך של מחקר פעולה לבין סוגות שונות של המחקר האיכותי . לאחר סיום הכנס המליצו פרופ ' נעמה צבר-בן יהושע ופרופ' אליוט אייזנר ( שהגיע לכנס כמרצה אורח ) לקיים בעתיד סמינר מיוחד , שיגיע להבנות טובות יותר לגבי מהי הגדרת הסוגה של מחקר פעולה , וידון במקומו ובקשריו של מערך מחקר הפעולה ביחס למכלול הסוגות של המחקר האיכותי . הצעה זו קיבלה משנה חשיבות לאור העובדה , שהמכללות לחינוך החלו כבר אז לשלב התנסות במחקר פעולה במסגרת הכשרת המורים . כן תרמה להצעה העובדה , כי ברבות מתוכניות M . Ed-n במכללות מוצעת התנסות במחקר איכותי בכלל ובגישת מחקר הפעולה בפרט . היכרות עם הנעשה במכללות הראתה , כי הכינוי מחקר פעולה ניתן למעשה לערב רב של סוגות ואסטרטגיות , והתמונה שהצטיירה הייתה של זילות במושגים המקצועיים . נוכח זאת נראה לנו חשוב לבסס את הידע של מובילי הסוגה המכונה מחקר פעולה , והתעורר הצורך ללבן מושגים , שסוגות אחרות של מחקר איכותי משתמשות בהם . היה צריך לברר מה הם המגבלות , הקשיים והיתרונות של שילוב מערכי המחקר השונים בתהליך ההכשרה ובפיתוח מקצועי של מורים-חוקרים , ולהעמיק את הידע על פרדיגמת המחקר האיכותי כאחת מבין שתי הפרדיגמות הנפוצות כיום במחקר החינוכי ( הפוזיטיביסטית והאיכותית . ( אנו מאמינים , כי היכולת להגדיר מה מטריד אותנו במציאות החינוכית שאנו פועלים בה , והיכולת לנסח בבהירות מהי הבעיה המהותית שרוצים ללמוד ולחקור - צריכות לשמש כנקודת מוצא לתכנון מערכי מחקר איכותי בכלל ולמחקר פעולה בפרט . לפיכך , לאחר הגדרת הצורך בקיום הסמינר נערך צוות ההיגוי לניסוח קול קורא , שיציג את מטרות הסמינר , יזמין קהל יעד מתאים וימסור פרטים רלוונטיים נוספים . ההחלטה לקיים סמינר לימודי הייתה כרוכה בהגבלת מספר המשתתפים , וזאת כדי לאפשר תהליך לימודי בעל משמעות . בחירת המשתתפים נעשתה על בסיס נייר עמדה , שבו הם התבקשו לפרט את ניסיונם בתחום המחקר האיכותי ומחקר הפעולה ולתאר עמדה ביקורתית כלפי הפעילות בתחום זה . בעקבות הקול הקורא נכתבו למעלה מ40- ניירות עמדה , על ידי חוקרים ומחנכים העוסקים בתחומי המחקר האיכותי ומחקר פעולה במוסדות אקדמיים

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר