פרולוג: מימוש עקרונות של מחקר פעולה בהכנת הסמינר ובאופן ניהולו

עמוד:8

ובשעת הארוחות . צוות ההיגוי היה פעיל במשך יותר משנתיים : כשנה לפני מועד הסמינר ( החל בדצמבר ( 2001 ועוד שנה לאחריו . הצוות קיים עשרה מפגשים פנים אל פנים , ניהל אינספור התייעצויות בדוא"ל והתמיד להיות צוות שיתופי ואחראי לכל ההחלטות הקשורות להכנה , לניהול ולעיבוד הידע של הסמינר . תוצר הפעילות הממושכת הזו הוא הספר המוגש בזה לעיונה ולשימושה של הקהילה האקדמית בארץ . החומרים בספר משקפים את הידע העכשווי לאשורו , ידע המעוגן בשדות השונים שפעלו ופועלים בהם משתתפי הסמינר . ידע זה נוסח ועודכן במהלך הדיאלוג שקיימנו בינינו בטרם התקיים הסמינר , במהלכו ובעקבותיו . אנו מאמינים , כי הסמינר תרם תרומה רבת משמעות לשיפור ולהבנה של מערך מחקר פעולה ולהבנת זיקתו לפרדיגמת המחקר האיכותי . אנו מקווים , כי ספר זה יתרום את חלקו בהפצת הידע לקהל הרחב . תהליך הכנת הסמינר ואופן ניהולו היו דומים במובנים רבים לתהליך המוכר במערכי מחקר פעולה , המתאפיינים במהלכים מעגליים של איתור בעיה , למידה של מאפייניה ( איסוף נתונים , ( נקיטת פעולה , הערכה ופעולה מחודשת . ( Kemmis & McTaggart , 2000 ) במיוחד דמה התהליך למחקרי פעולה שיתופיים , המתבססים על שקלא וטריא דיאלקטי , על שיח רפלקטיבי , על לקיחת אחריות ועל הדדיות בין כל המשתתפים ( צלרמאיר , . ( 2001 מחקרי פעולה כאלה נתמכים בגישה הקונסטרוקטיביסטית , שבה נבנים מהלכי המחקר בהדרגה , כאשר כל שלב נסמך על התוצרים של השלב הקודם . השלבים השונים מתוארים גם כמתן תשובות לסדרה של שאלות , המתפתחות זו מזו במהלך ביצוע המחקר . ( McNiff & Whitehead , 2002 ) ואכן כיום , במבט לאחור , נוכל להצביע על חמישה שלבים אופייניים למחקרי פעולה , שעברנו במהלך הכנת הסמינר , ניהולו וסיכומו : . 1 איתור הבעיה , תיאורה והגדרתה ( מה אנחנו יודעים ? כיצד אנחנו יודעים זאת ? מה עוד צריך לדעת . 2 (? תכנון פעולה לטיפול בבעיה ( מה ניתן לעשות ? מהי תוכנית הפעולה . 3 (? ביצוע הפעולה , קבלת דיווחים ומשובים ותיעוד שוטף של המהלכים ( כיצד לתאר את הפעולה וכיצד לבחון ולתקף את המידע שנאסף בעת הפעולה A (? עיבוד הידע החדש והפצתו ( כיצד לנסח את הידע החדש וכיצד להפיצו . 5 (? השלכות לעתיד ( כיצד להשתמש בידע החדש ומהן ההשלכות של הפעולה (? להלן נתאר בקצרה כיצד התבטאו שלבים אלה בסמינר , החל בשלב ההכנות לסמינר , דרך ביצועו בפועל , וכלה בעיבוד הידע שנוצר בעקבותיו .

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר