תוכן עניינים

עמוד:4

שער שלישי : בץ אתנוגרפיה לנוחקר 0 עולה . 11 שני אופני השתתפות במחקר איכותי בבית הספר : החוקר כאתנוגרף והחוקר בצוות מחקר פעולה / ברכה אלפרט 197 . 12 מחקר אתנוגרפי ומחקר פעולה בהכשרת המורה : דרך המלך או דרך חתחתים /? רויטל ה"מן 215 . 13 בין אנתרופולוגיה חינוכית לבין מחקר פעולה : לקראת חינוך אחר / 229 / rnpa ay שער רביעי : מחקר פעולה במבט רב-תווומי . 14 עיצוב ומחקר פעולה : מה הם יכולים ללמוד זה מזה / נעם א 0 / טרל'ץ . 15 245 אתנוגרפיה ויזואלית ומחקר פעולה - מבט פוסטמודרניסטי / א'ת / מכטר 267 . 16 המחקר האיכותני ככלי לשינוי חברתי / מ'כל קרומר-נבו ויהודה בר שלום 277 How do we celebrate our educational research for global . 17 McNiff 303 influence ?/ Jean McNiff / aft'ON המודל ה"עממי" המקצועי של האנתרופולוגיה כבסיס לדיון במחקר פעולה / א'ל ב / ארי 313 על המחברים 323 רשימת מקורות לכל הפרקים 329

מכון מופ"ת


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר